Consultancies

 

 1. Contract Research 4C246 – EXPERIMENT ON DRAINAGE SYSTEM USING ECO – COMPOSITE IN POROUS CONCRETE FOR URBAN STORMWATER MANAGEMENT – On-going (March 2019 – March 2021)
 2. PU/2018/21020 – KAJIAN FORENSIK MENARA PENYEJUK PROJEK RAPID PENGERANG JOHOR
  -TTML RAPID PENGERANG – (Sept 2018 – Dec 2018 )
 3. PU/2017/17386 – PROJEK PENGUJIAN OLEH UNIT PENGUJIAN KEJURUTERAAN AWAM (CETU) TAHUN 2017- BANGUNAN CICT – June 2017
 4. PU/2017/18719 – MEMBEKALKAN MAKLUMAT DAN DATA BERKAITAN SISTEM PEMECAH OMBAK – May 2017 – Oct 2017
 5. PU/2016/15069 – Perkhidmatan Kejuruteraan Pantai dan Analisis Kerukan Ombak –Sept 2016 – Dec 2016
 6. PU/2015/10675 – PERUNDING PROJEK: “DESIGN OF INNOVATIVE SEAWALL SYSTEMS”- April 2015 – Sept 2015
 7. PU/2015/10676 – PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PENYIASATAN TANAH, PENILAIAN DAN PENENTUAN PIAWAIAN FABRIKASI SERTA ANALISIS BERKAITAN PEMASANGAN PRODUK PERLINDUNGAN PANTAI – July 2015 – Dec 2015
 8. PU/2014/08978 – DEVELOPMENT OF CIVIL ENGINEERING CURRICULUM FOR UNIVERSITY ISLAM OF MADINAH – Jan 2014 – Dec 2014
 9. PU/2012/05558 – SOIL INTERACTION PILE DESIGN AND TEST FOR INTEGRAL BRIDGES – Sept 2012 – Dec 2012