Material Conversion Table untuk Sahabat Kontraktor di Kuching Sarawak

Perkongsian ilmu QS dengan sahabat sahabat kontraktor di Hotel Imperial Kuching Sarawak pada 11-13 Oktober 2016 anjuran Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak.

Moga nota tambahan ini dapat meningkatkan ketepatan dalam anggaran kos untuk menender projek-projek di Kuching.

MATERIAL CONVERSION TABLE

module-4-estimating-material-conversion

GAMBAR KENANGAN KURSUS PEMBANGUNAN KONTRAKTOR 

 

dd

cc

aa