Books and Book Chapters

BOOK

  1. How to Design Multimedia and Web Applications : Theory Into Practice. Baharuddin Aris, Rio Sumarni Shariffudin, Manimegalai Subramaniam, Noor Azean Atan, Shaharuddin Md. Salleh, Norasykin Mohd. Zaid, Zaleha Abdullah), Venton Publishing, Kuala Lumpur.
  2. Pembangunan Laman Web Interaktif: Satu Pendekatan Sistematik (Development of Interactive Websites: A Systematic Approach), Baharuddin Aris, Juhazren Junaidi, Noor Azean Atan,  Shaharudin Md Salleh, Zaleha Abdullah (2007), Venton Publishing, Kuala Lumpur.

BOOK CHAPTER

  1. Shaharuddin Md Salleh, Norazrena Abu Samah, Kajian Penerimaan dan Penggunaan Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran, Penerbit UTM, (2015).
  2. Yusof Boon, Mohamed Bin Bilal Ali, Noraffandy Bin YahayaAbdul Razak bin Idris, Shaharuddin bin Md Salleh, Isu Kemahiran ICT dalam Pengajaran & Pembelajaran (ICT Skills Issues in Teaching and Learning). Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia,  (2014)
  3. Yusof Boon, Mohamed Bin Bilal Ali, Noraffandy Bin YahayaAbdul Razak bin Idris, Shaharuddin bin Md Salleh.Isu-isu Dalam E-Pembelajaran (Issues in E-Learning),  Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia,  (2014).