Current Projects

  1. Malaysia Competitiveness Report (MCR) (RM15,000) funded by Malaysia Productivity Corporation ( MPC). Distribute questionnaire for industries in southern region (Melaka, Negeri Sembilan and Johor).
  2. Kerangka Profil Kontinum Pemikiran Visual Pelajar Menerusi Persekitaran Pembelajaran Autentik Bervisualisasi. Research University Grant, GUP Vot No: PY/2012/01285; RM32,000. (1 December 2012 – 31 December 2013- Noor Azean Bt. Atan, Megat Aman Zahiri B Megat Zakaria, Juhazren Bin Junaidi  Dan Zaidatun Bt. Tasir).
  3. Research University Grant, GUP Vot No: PY/2012/01285; RM32,000. (1 December 2012 – 31 December 2013).