🕑Classes

Session Sem Subject Code Subject Credit Hour
2005/2006 2 SAB 1713 Soil Mechanics 3
2006/2007 1 SAB 1713 Soil Mechanics 3
2006/2007 2 SAB 1713 Soil Mechanics 3
2007/2008 1 SAB 1713 Soil Mechanics 3
2011/2012 1 SAB 2722 Geotechnics 1 2
2011/2012 2 SAB 1713

SAB 2722

SAB 3712

Soil Mechanics

Geotechnics 1

Geotechnics 2

3

2

2

2011/2012 3 Survey Camp
2012/2013 1 SAB 1713/SKAA 1713

SAB 2722/SKAA 2722

MAJ 1043

Soil Mechanics

 

Geotechnics 1

 

Geotechnical Modelling

3

 

2

 

3

2012/2013 2 SAB 2722/SKAA 2722

MAJ 1043

Geotechnics 1

 

Geotechnical Modelling

2

 

3

2013/2014 1 SKAA 1012

 

SKAA 2012

 

SKAA 3012

 

SKAA 3712

MAJ 1043/MKAJ 1043

Fundamental of Civil Engineering

Civil Engineering Laboratory 2

Civil Engineering Laboratory 3

Geotechnics 2

Geotechnical Modelling

2

 

2

 

2

 

2

3

2013/2014 2 SKAA 2722

SKAA 3712

MAJ 1043/MKAJ 1043

Geotechnics 1

Geotechnics 2

Geotechnical Modelling

2

2

3

2014/2015 1 SKAA 1012

 

SKAA 2722

SKAA 3712

MAJ 1043/MKAJ 1043

Fundamental of Civil Engineering

Geotechnics 1

Geotechnics 2

Geotechnical Modelling

2

 

2

2

3

2014/2015 2 SKAA 2722

SKAA 3712

MAJ 1043/MKAJ 1043

Geotechnics 1

Geotechnics 2

Geotechnical Modelling

2

2

3

2015/2016 1 SKAA 1012

 

SKAA 2722

SKAA 3712

MAJ 1043/MKAJ 1043

Fundamental of Civil Engineering

Geotechnics 1

Geotechnics 2

Geotechnical Modelling

2

 

2

2

3

2016/2017 2 SKAA 2722

SKAA 3012

 

MKAJ 1043

MKAJ 1033

Geotechnics 1

Civil Engineering Laboratory 2

Slope Engineering

Advanced Foundation Engineering

2

2

 

3

3

TOTAL CREDIT HOURS 87