Current Projects

On-going FRGS projects

1) Matlamat, Cabaran dan Strategi Pelaksanaan Pendekatan Pengajaran Bersama Dalam Kelas-kelas Inklusif Di Negeri Johor

2) Framework On Inclusive Education Practices And Mediating Influences Of Teachers’ Attitudes And Efficacy Towards Social Skills Among Students With Autism Spectrum Disorder (ASD).

3) Pembinaan Modul HIJRAH Dalam Penjanaan Modal Insan Ke Atas Remaja Yang Tercicir dan Bermasalah Moral

4) Model Permasalahan Dan Penyelesaian Pernikahan Bawah Umur Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Malaysia