Master students

Tahun Graduan Nama Pelajar Tajuk 
1999  Rajendran a/l K.Subramaniam  Masalah Guru Pelatih Diploma Perguruan Malaysia Pengajian Matematik di Maktab Perguruan Temenggong Ibrahim, Johor Bahru.
2006

 

Tan Sew Lee

 

Pengaruh Personaliti ke atas Kepuasan Kerja dan Stres Kerja Guru.
2006 Janet Ho Siew Ching

 

The validity of the Big Five Inventory and Gender Differences in Students’ Personality Profile
2006 Petrus anak Simon Awan Keperluan Ganjaran di kalangan Guru-guru di Salah Sebuah Sekolah Menengah di Daerah Serian, Sarawak
2007

 

Cheah Yin Hong

 

The Relationship Between Self-Regulated Learning and Academic Performance Among UTM Skudai Students
2007 Maizatul Akmam binti Abu Bakar  Pengaruh Hubungan Keluarga dan Kecerdasan Emosi dengan Tingkahlaku Delinkuen dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah
2007 Shahniza binti Shahadan

 

Hubungan Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif dengan Pencapaian dalam Matapelajaran Sejarah Tingkatan Empat
2008  Suhaila binti Abdullah  Keberkesanan Kaedah Perisian Geomatrikal Scathpad dalam Meningkatkan Tahap Visualisasi Spatial dan Pencapaian Pelajar Dalam Subtopik Lokus Dua Dimensi.
2008 Tan Sew Lee

 

Pengaruh Personaliti ke atas Kepuasan Kerja dan Stres Kerja Guru
2009

 

Norazhan bin Muda

 

Hubungan Gaya Pembelajaran dengan Pencapaian Akademik
2009

 

Asrul Azamin bin Masiron Hubungan antara Personaliti dan Penghargaan Kendiri dalam Kalangan Pelajar Cemerlang Akademik
2009

 

Zurainah binti Md. Khalid Masalah Disiplin dan Kaitannya dengan Penghargaan Kendiri dan Keagamaan Pelajar
2009

 

Anoy binti Abu Bakar

 

Persepsi Guru Tentang Keberkesanan Program Perkembangan Staf (PPS).
2009

 

Vijayaletchumi a/p s.p Uthirapathy 

 

Stres dalam Kalangan Guru Kaunseling dan Hubungannya dengan Faktor-faktor di Tempat Kerja
2010

 

Ruzeiha bte Abdul Halim Stres dalam Kalangan Guru Kaunseling dan Hubungannya dengan Faktor-faktor di Tempat Kerja
2010 Norlia binti Harun

 

Hubungan antar Persepsi Pelajar Terhadap Sikap, Tahap Pengetahuan Bidang dan Kemahiran Mengajar Guru dengan Motivasi Pelajar.
2010 Amy Leong Sze Mei                      

 

Self-regulated Learning and Academic Achievement Among Postgraduate Students in UTM, Skudai.
2011  Mazlina binti Mazlan  Keberkesanan Kaedah Pengajaran Menggunakan Teknik Kecerdasan Pelbagai dalam Pengajaran Nahu Bahasa Inggeris.

 

2011 Tan You Lian

 

Motivasi
2011 Nor’ashikin binti Miskan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ponteng
2011 Teo Eyu Li Influence of Academic Self-Concept and Academic Achievement Motivation on Faculty of Education UTM Postgraduates’ Academic Performance
2011 Suhaida binti Sukarman Perkembangan Intelektual Pelajar Pendidikan UTM Berdasarkan Model Perry
2011 Soranam a/p Karupayah Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Sejarah
2012 Daniel Su Kai Min Differences between Intellectual Maturity and Genders Through Problem Based Learning among University Students
2012 Siti Norafisah binti Mohamad Badwyi Pengaruh Tingkah Laku dan Gaya Asuhan Ibu dan Bapa Terhadap Tingkah Laku Devian Remaja Sekolah Menengah Zon Nusajaya, Johor Bahru
2013 Siti Aminah binti Harun Hubungan antara Kefahaman dengan Kesediaan Guru Mengimplementasikan Pengajaran Kontekstual dalam P&P
2013 Nur Salimah binti Alias Persepsi, Kefahaman dan Amalan Pembelajaran Koperatif dalam Kalangan Guru
2013 Liang Peck Kuan The Relationship between Teacher’s Self Efficacy in Classroom Management and Burnout
2013 Wan Mas Aini binti Mohamad Idrus The Influence of Perceived Parental Behaviour on Children’s and Adolescents’ Self-esteem and social orientation
2013 Nurrul Iza binti Hj Said Kepercayaan Tidak Rasional Sebagai Perantara antara Peristiwa Tekanan dan Tahap Tekanan dalam Kalangan Guru Sekolah Berasrama Penuh
2013 Lee Mei Yun Academic Procrastination and its relationship with Parenting Styles and Self-esteem among Undergraduate Students