Technical Reports and Other Publications

Buku

Saniah Sayuti, Azlina Mohd Kosnin, Yeo Kee Jiar (1999), Psikologi Pendidikan, Penerbit, UTM.

Karya Terjemahan

 

1)      Curriculum Development: Malaysian Perspective

Modul OUM (Perkembangan Kurikulum: Perspektif di Malaysia), 2009

 

2)      Basic Movement and Movement Education. Modul OUM (Pergerakan Asas dan Pendidikan Pergerakan), 2009