Classes

Universiti Teknologi Malaysia

Semester

Sem Subject Code Subject

Credit Hour

2019 / 2020

1 MPPK 1313 Inovasi dan Kreativit dalam Pendidikan Kimia 3

MPPK 1113

Model Pengajaran dan Pembelajaran dalam Kimia

3

2018 / 2019

1 PPS 2303 Reka bentuk dan Perlaksanaan Kurikulum Fizik 3

MPPK 1103

Reka bentuk dan Perlaksanaan Kurikulum Kimia 3
MPPK 1113 Model Pengajaran dan Pembelajaran dalam Kimia

3

MPS 1303 Model Pengajaran dan Pembelajaran Kimia

3

2017 / 2018

1 MPS 1353 Inovasi dan Kreativiti dalam Pendidikan Kimia 3

MPPK 1313

Inovasi dan Kreativiti dalam Pendidikan Kimia

3

MPS 1343

Komputer dalam pendidikan Kimia 3

MPPK 1343

Teknologi dalam Pendidikan Kimia 3
MPS 1303 Model Pengajaran dan Pembelajaran Kimia

3

MPPK 1113 Model dan Pengajaran dan Pembelajaran dalam Kimia

3

MPPK 1353 Penyelesaian Masalah dalam Kimia

3

2016 / 2017

2 DSS 3122 Sains, Teknologi dan Masyarakat 2
DSCS 3122 Isu-Isu Samasa Sains Hayat

2

2016 / 2017

1 MPPK 1323 Kemahiran Berfikir dalam Pendidikan Kimia 3

MPPK 1353

Penyelesaian Malasah dalam Pendidikan Kimia 3
MPPK 1313 Inovasi dan Kreativiti dalam Pendidikan Kimia

3

MPPK 1343 Teknologi dalam Pendidikan Kimia

3

2015 / 2016

2 MPS 1313 Penyelesaian Malasah dalam Pendidikan Kimia 3
MPS 1343 Komputer dalam Pendidikan Kimia

3

2014 / 2015

1 UKQL 3012 UTM and Service Learning

1

2013 / 2014

2

MPS 1313

Komputer dalam Pendidikan Kimia 3

UKQL 3012

UTM and Service Learning

1

MPS 1313 Penyelesaian Malasah dalam Pendidikan Kimia

3

2012 / 2013

2

MPS 1343

Komputer dalam Pendidikan Kimia 3
SPU 4904 Projek Sarjana Muda

4

2012 / 2013

1

MPS 1313

Penyelesaian Masalah dalam Pendidikan Kimia 3
PPS 2393 Isu – Isu Semasa dalam Pendidikan Kimia

3

2011 / 2012

2 MPS 1353 Rekabentuk dan Perlaksanaan Kurikulum Kimia 3
MPS 1143 / MPS 1343 Komputer dalam Pendidikan Kimia

3

2010 / 2011

2

SPN 4142

Pendidikan Kimia 2

SPN 2112

Kaedah Mengajar Kimia 2
SPN 3131 Pendidikan Amali Kimia II

1

SPN 2001 Pengajaran Mikro

1

2010 / 2011

1

SPN 1022

Pembelajaran Sains dan Matematik 2

SPN1012

Kurikulum Sains dan Matematik

2

SPN 3131 Pendidikan Amali Kimia I

1

SPA 3008

Latihan Mengajar

8

2005 / 2006

2

SPN 1022

Pembelajarann Sains dan Matematik 2

SPN 3131

Pendidikan Amali Kimia II 1
SPN 2052 Pengurusan dan Keselamatan Makmal

2

SPN 2001 Pendidikan Amali Sains I

1

SPN 2421

Pendidikan Amali Sains II

1

2005 / 2006

1 SPN 2052 Pengurusan dan Keselamatan Makmal 2

SPA2001

Pengajaran Mikro

1

SPN 2421 Pendidikan Amali Sains I

1

2000 / 2001

1

MPS 2193 Model Pengajaran dan Pembelajaran Kimia

3

SPA 2001 Pengajaran Mikro

1

Kolej Islam Johor YPJ

Semester

Sem Subject Code Subject Credit Hour

1999 / 2000

1 AS 1032 Trigonometri 2

1998 / 1999

1

AS 1012

Kimia Asas 1 2
AS 1022 Sains Fizikal dalam Kehidupan

2

AS 1042 Matematik Asas

2

JUMLAH

81