Completed Projects

DANA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

2012 – 2014

Tajuk Geran: Pembangunan UTM SPACES Bagi Menyokong Keberkesanan Pembelajaran Berpusat Pelajar

Jumlah Geran: RM 32,000.00

 

FRGS

2012 – 2014

Tajuk Geran: Kerangka Pemikiran Saintifik Berpaksi Domain Afektif, Kognitif, dan Psikomotor Bagi Membangunkan Pelajar Beradab Mithali

Jumlah Geran: RM 52,000.00

 

ERGS

2011 – 2013

Tajuk Geran: Kemahiran Visualisasi Dalam Pendidikan Kimia: Kajian Eksploratori Terhadap Permasalahan Model dan Keberkesanan

Jumlah Geran: RM 50,000.00

 

FRGS

2015 – 2016

Tajuk Geran: Pembangunan Insan dan Pengurusan Trauma Mangsa Banjir di Pusat Pemindahan

Jumlah Geran: RM 58,680.00

 

UTMF

2011 – 2012

Tajuk Geran: Inkuiri Terbuka Saintifik (Scientific Open Inquiry) Dalam Memperkasakan Kursus Amali Di Universiti Teknologi Malaysia

Jumlah Geran: RM 10,000.00

 

TIER 2

2011 – 2012

Tajuk Geran: Pemikiran Saintifik Pelajar Abad Ke-21

Jumlah Geran: RM 40,000.00

 

DPP

2016 – 2018

Tajuk Geran: Scenario Based Learning: Strategi dan Perlaksanaan dalam Membangunkan Kemahiran Abad ke-21

Jumlah Geran: RM 10,000.00

 

UTMF

2014 – 2016

Tajuk Geran: Designing 21st Century Learning Spaces

Jumlah Geran: RM 20,000.00

 

TIER 1

2018 – 2020

Tajuk Geran: Pemerkasaan Keprofesionalan Guru Stem Menerusi Kaedah Pengajaran Abad Ke-21: Inkuiri Berintegrasikan Visual

Jumlah Geran: RM 20,000.00