Master students

 1. Wan Nurul Aini Binti Wan Nor Yuhaidi (Malaysia)
  • Keberkesanan model inkuiri-penemuan terbuka pelbagai aras bagi konsep tindak balas kimia
 2. Suziana Binti Yusoff (Malaysia)
  • Pengetahuan dan sikap pelajar terhadap masyarakat rendah karbon dalam kurikulum sains sekolah menengah
 3. Salina Binti Abdullah Sangguro (Malaysia)
  • Visualisasi bagi membantu penguasaan aras mikroskopik
 4. Siti Fairuz Binti Mohd Dalim (Malaysia)
  • Inkuiri terbuka saintifik dalam memperkasakan kursus amali di Universiti Teknologi Malaysia
 5. Rafidatul Binti Suib (Malaysia)
  • Keberkesanan pembelajaran menggunakan modul berasaskan model pembangunan pemikiran saintifik bagi mata pelajaran kimia tingkatan 4
 6. Noorshaqila Binti Abd Karim (Malaysia)
  • Pembelajaran koperatif bagi tajuk jirim dalam mata pelajaran kimia
 7. Mariana Binti Mahmood (Malaysia)
  • Menggalakkan kemahiran berfikir aras tinggi pelajar kimia melalui persekitaran pembelajaran maya
 8. Ruhaida Binti Ab Rahim (Malaysia)
  • Amalan penerapankemahiran insaniah berdasarkan inkuiri terbuka dalam kursus amali di UTM
 9. Shazwani Binti Abu Bakar (Malaysia)
  • Kajian tindakan untuk membangunkan ciri – ciri kreativiti pelajar melalui aktiviti amali inkuiri
 10. Murni Binti Ishak (Malaysia)
  • Pembelajaran kimia menggunakan persekitaran maya
 11. Vinogharri Muniandy (Malaysia)
  • Strategi pengutaraan masalah bagi meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam mata pelajaran kimia
 12. Faridah Binti Md Akhir (Malaysia)
  • Modul pengajaran berasaskan model pendidikan menurut islam dalam mata pelajaran sains
 13. Norhaqikah Binti Mohamad Khalil (Malaysia)
  • Penjanaan anologi kendidi oleh pelajar bagi memahami konsep ikatan kimia
 14. Omelia Binti Ormawi (Malaysia)
  • Pembelaharan berasaskan sekolah terhadap minat dan kemahiran berfikir pelajar
 15. Fauziah (Indonesia)
  • Modul inkuiri terbuka bagi persamaan kimia
 16. Zainab Binti Jelani (Malaysia)
  • Modul pengajaran bersepadu tingkatan dua di sekolah menengah
 17. Kalairani A/P Ravinthiran (Malaysia)
  • Pembangunan dan keberkesanan modul pengajaran konstuktivism-koperatif bagi konsep jisim
 18. Vicki Artika (Indonesia)
  • Ruang pembelajar bagi menyokong perlaksanaan akademia baru di UTM
 19. Rahayu Ezrainie Binti Shuhimi (Malaysia)
  • Inkuiri – visual dalam pembelajaran amali kimia
 20. Nurulasyiqqin Binti Ahmad Shah (Malaysia)
  • Teknik penceritaan bagi meningkatkan kreativiti pelajar
 21. Lavaniya A/P Chelvan (Malaysia)
  • Development of scientific literacy competencies in chemistry education among students hrough problem based learning
 22. Rohaida Binti Ikramullah (Malaysia)
  • Kerangka alternatif konspe asid dan bes dalam kalangan pelajar tingkatan empat
 23. Pua Yoke Ching (Malaysia)
  • Tahap kefahaman perlaksanaan dan cabaran yang dihadapi oleh guru kimia dalam pendidikan STEM bersepadu