Undergraduate Final Year Projects

2010-2011

1

Noor Azlina Binti Suboh

2010

Pengkonsepan Pelajar Tingkatan 4 Bagi Tajuk Asid Dan Bes

2

Muhammad Hafidzuddin Bin Misbah

2010

Pengkonsepan Pelajar Tingkatan Empat Bagi Tajuk Ikatan Kimia

3

Noor Aida Binti Sidek

2010

Pengkonsepan Pelajar Tingkatan Empat Bagi Tajuk Elektrolisis  

4

Siti Ezainora Binti Kasiran

2010

Pembinaan Modul Celik Mol Bagi Pelajar Tingkatan Empat

5

Rafidatul Binti Shuib

2010

Pembinaan Modul Campuran bagi Tajuk Persamaan Kimia   

6

Thiyagu A/L Karupiah

2010

Kesukaran pelajar berlainan aliran terhadap konsep haba

7

Nurafizah Binti Zahari

2010

Kesukaran pelajar menguasai konsep ikatan

8

Khairul Anuar Bin Abdullah

2010

Pembinaan perisian berdasarkan pendekatan inkuiri bagi tajuk fasa bulan

9

Tey Ming Yeow

2010

Pembinaan perisian berdasarkan pendekatan inkuiri bagi tajuk cahaya

10

Mari A/P Ratanavellu

2010

Kerangka alternatif pelajar tingkatan empat terhadap konsep rantai makanan

2006-2007

11

Rosnita Binti Mohamad Zin

2006

Kerangka alternatif Pelajar Tingkatan Empat Dalam Topik Asid dan Bes

12

Rukiah Binti Mohamed Ibrahim

2006

Kerangka Alternatif Pelajar Tingkatan Empat Bagi Tajuk Tindak Balas Kimia

13

Nurulshafiza Binti Hashim

2006

Kerangka Alternatif Pelajar Tingkatan Empat Bagi Tajuk Cahaya

14

Nur Hafizah Binti Mohamed

2006

Kerangka Alternatif Pelajar Bagi Konsep Jirim

15

Norazlin Binti Hamid

2006

Kerangka alternatif pelajar tingkatan empat bagi tajuk garam

16

Intan Norinawaty Binti Mohd Nor

2006

Kerangka alternatif pelajar tingkatan empat bagi konsep keseimbangan

2005-2006

17

Mohamad Fazrul Rizman bin Bashri

2005

Pembinaan perisian pembelajaran berbantukan komputer bertajuk ‘Water Treatment’ bagi mata pelajaran Kejuruteraan Awam Tingkatan 5

18

Nordiana binti Ghazali

2005

Pembinaan dan keberkesanan perisian pembelajaran berbantukan komputer bagi tajuk ‘Traffic Sign’ 

19

Norfatimah binti A. Ghani

2005

Masalah Pembelajaran Matematik dalam Bahasa Inggeris di Kalangan Pelajar Tingkatan 2 Sekolah Menengah Kebangsaan Batu 34, Pontian

20

Nor Zarina Binti Karim

2005

21

Mohd. Shahrir Bin Mustapha

2005

Kefahaman dan Amalan Pengajaran Secara Kontekstual Dalam Kalangan Guru

22

Mohd Fikri Bin Rusni

2005

Keberkesanan Pembelajaran Perubahan Konsep Berteraskan Inkuiri bagi tajuk Cahaya untuk Sekolah

23

Che Mohd Saribuwan Bin Che Mat

2005

Kemahiran penyelesaian masalah bagi menyelesaikan permasalahan tajuk matriks mengikut aras kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif

24

Normunirah Binti Abd Mubing

2005

Diagnosis pelajar tingkatan empat terhadap konsep pecahan

25

Hema Malathi A/P Ganesh

2005

Kajian mengenai tahap kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif di kalangan pelajar tingkatan 4 dalam topik persamaan kuadratik dan panduan untuk guru matematik