About Dr Suraya Yaacob

Dr Suraya Yaacob UTM

Video singkat ucapan Dr Suraya Yaacob selaku wakil pelajar semasa Sesi Pemakaian Jubah dan Graduasi Institut Visual Informatik dan Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat (FTSM), UKM pada November 2016.

Once in a life time

Posted by Suraya Ya'acob on Khamis, 2 Februari 2017