Penulisan Buku Penyelidikan

Senarai Peserta Fakulti Razak
bagi Bengkel Penulisan penghasilan research book Razak
(kolaborasi Bersama RA penerbitan dan Penerbit UTM)

Adalah dimaklumkan bahawa Bengkel Penulisan Asas telah dijalankan pada 18 Julai 2019. Lanjutan daripada bengkel tersebut, maka satu bengkel untuk menghasilkan research book tersebut akan dijalankan dalam tahun ini.

Justeru, berdasarkan kepada mesyuarat JKPP Bil 4/2019, mesyuarat telah bersetuju untuk sekurang-kurangnya 5 Kumpulan Penyelidik di bawah Fakulti Razak menghadiri bengkel kedua bagi menghasilkan buku penyelidikan. Mohon untuk setiap kumpulan penyelidik memberikan senarai peserta beserta proposal masing-masing selewat-lewatnya pada 15 Ogos 2019. Disertakan template dan contoh proposal untuk rujukan bersama.

RG Bil Nama Peserta Tajuk Cadangan bagi Buku Penyelidikan
1. EPL
 
2. OBI 1. Dr Roslina Ibrahim Educational Game Design
  2. Dr Nurazaliah Abu Bakar Pelaksanaan Senibina Teknologi Maklumat di Sektor Awam Malaysia: Isu dan Cabaran
  3. Dr Suraya Yaacob Visualization to facilitate Higher Order Thinking Skills.
Softrust
 
CPS
 
IP2G

What is research book?
please refer to UTM Press slide – UTMKL_ResearchBookTalk-July2019updated

 1. Minimum 49 halaman
 2. Buku ilmiah yang terhasil daripada hasil penyelidikan yang menyumbang kepada perkembangan bidang ilmu.
 3. Buku berasaskan hasil penyelidikan yang kukuh dan mengenengahkan penemuan yang baharu.
 4. Kandungan buku bertunjangkan kaedah saintifik serta data-data yang mencukupi dengan analisis yang kritikal, penghujahan yang jelas dan meyakinkan serta didokumenkan dengan baik mengikut struktur yang formal dan piawai.
 5. Latihan ilmiah (tesis peringkat Sarjana dan Ph.D) yang telah diolah semula ke dalam bentuk buku sesuai diterbitkan sebagai buku penyelidikan.

How to convert thesis to book?

 1. Sintesis idea dalam proposal sepert ini
 2. Mudahkan tajuk tesis
  • Pendek dan boleh jadikan 2 laras.
  • Pastikan masuk keyword dalam tajuk buku.
  • Tajuk tesis: Visualization Design for Collaborative-Complex Cognitive Activities
  • Cadangan: Ease the Decision Making by Visualization.
 3. Cadangkan design muka depan sendiri
 4. Cadangkan bleghm belakang buku untuk menarik minat audiens
 5. Judul bab
  • Perlu konsisten
  • Depth or general perlu selaras antara setiap bab
 6. Drop
  • Abstrak – tukar kepada prakata
  • Metodologi
 7. Membuat sumbang saranana akan rangka buku
 8. memilih dan mengemaskan rangka
 9. look at themes which bear expanding into full chapters.
 10. rewrite LR
 11. cut notes down – change footnotes to endnote
 12. paraphrase
 13. select bibliography

Tips & tricks for research book

 1. Highlight apa yang pembaca perlukan daripada buku kita – menjanjikan sesuatu yang menarik untuk pembaca
 2. Engage the audience:
  • Pelbagaikan persebmahan
  • anekdot
  • kembangkan watak
  • deskripsi sejarah
 3. Jangan sayang nak buang – sentiasa fikirkan pembaca. Mungkin boleh buang atau pindah ke tempat lain.
 4. Reduce petik kata orang lain (citation). Pembaca telah menganggap anda berwibawa maka tidak perlu kemukakan hujah orang lain.
 5. Cari dan lihat bagaimana buku yang berkaitan dengan field yang hendak ditulis – untuk mendapatkan idea dan cipta kelainan.
 6. Reduce jargon (plus add glossary di belakang)
 7. Use active voice