Administrative Activities

1) Lapor diri ke UTM-30 April 2014
2) Terima Surat Aku Janji (UTM)-05 Mei 2014
3) Surat lantikan Pengerusi Jawatankuasa Alumni dan Sumber Manusia Geospatial (JASMG) (UTM) (13 Mei 2014 hingga 12 Mei 2016)-13 Mei 2014
4) Pemakluman peletakan jawatan sebagai Juruukur J41 dan tawaran jawatan di Universiti Teknologi Malaysia (Ke JPA)-11 Jun 2014
5) Surat lantikan Ahli Jawatankuasa Pengiktirafan Semula Program Kejuruteraan Geomatik (08 Jun 2014 hingga 07 Jun 2016)-15 Jun 2014
6) Hadir Program Tranformasi Minda Siri 2/2014 (UTM) (24 Ogos hingga 28 Ogos 2014)-20 Julai 2014
7) Hadir Dengan Jayanya Program Transformasi Minda (UTM) (24 Ogos hingga 28 Ogos 2014)-05 Januari 2015
8) Lantikan Sebagai Panel Penilai Seminar & Ujian Latihan Industri, SPACE (11 Januari 2015)-12 November 2014
9) Lantikan Sebagai Penyelia Seminar Latihan Industri, SPACE-01 Mac 2015
10) Penyeliaan Latihan Industri Pelajar 3SGHU 2014/2015 (22 Mac 2015 – 29 Mac 2015)-12 Mac 2015
11) Appointment As Organizing Committee Member in Joint International Geoinformation Conference (JIGC) 2015-15 Mac 2015
12) Pengesahan Pengalaman Kerja Dalam Perkhidmatan Awam (JUPEM)-17 Mac 2015
13) Appoint As Technical Panel On Evaluation of Outstanding Writer On Property & Construction Award. (RISM)-03 April 2015
14) Lawatan Latihan Industri Pelajar Program SGU, SPACE (30 Mac 2015 – 5 April 2015)-31 Mac 2015
15) Penyeliaan Latihan Industri Pelajar 3SGHU 2014/2015 (11 Mei 2015 – 17 Mei 2015)-01 April 2015
16) Appoint As Examinar For RISM, QS exam-17 April 2015
17) Appoint As Examinar For RISM, PMVS exam-17 April 2015
18) Appointment As Panel For Postgraduate Seminar-19 April 2015
19) Lawatan Latihan Industri Pelajar Program SGU, SPACE (15 Mei 2015 – 26 Mei 2015)-22 April 2015
20) Pengecualian Latihan Ikhtisas (UTM)-07 Mei 2015
21) Pelantikan Sebagai Panel Penilai Pembangunan Seminar Latihan Industri, SPACE-28 Mei 2015
22) Pelantikan Sebagai Panel Pembentangan PSM 2 (SGHU 4944) 2014/2015 (8 Jun 2015)-01 Jun 2015
23) Appointment of the Geomatic & Land Survey Division Committee Member Session 2015/2016 (1 July 2015 to 30 June 2016)