Undergraduate Final Year Projects

2020-2021

2019-2020

KONSEP ISTIBDAL YANG DIGUNAKAN OLEH MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

STUDY OF PERMIT TO USE AIR SPACE

CIRI-CIRI KOMUNITI BERPAGAR DAN BERPENGAWAL

Implication Of Communal Grant To Individual Grant In Sabah

KAJIAN UNTUK MENGENALPASTI ISU DAN MASALAH YANG BERLAKU DALAM PENYEDIAAN FAIL STRATA XML

THE CONCERNING STATUS OF MALAY RESERVE LAND

THE ESTABLISHMENT OF SCHEDULE OF PARCELS IN THE ISSUANCE OF STRATA TITLES IN MALAYSIA

2018-2019

Ketidaksamaan Hakmilik Strata Di Sarawak Dan Semenanjung Malaysia-Amanina

Isu Yang Timbul DiBawah Proses Pengambilan Tanah Orang Asli Dan Orang Awam-Dhaniah

Ketidakseragaman Perletakhakan Hakmilik Tanah Wakaf-Muhamad Hafizul

Hakmilik Berasingan Bagi Rumah Panjang Di Sarawak-Siti Nur Farianie

Implementasi Pengurusan Tanah Adat Di Negeri Sembialan-Muhd Fakhrullah

Penghasilan Model Tiga Dimensi Menggunakan Strata XML-Muhammad Faizuddin

2017-2018

PENGAMBILAN BALIK TANAH SKIM STRATA (Kajian Kes-Ampang Park)-Siti Aishah

Pelaksanaan Pengambilan Tanah Bawah Tanah Bagi Projek MRT-Muhammad Azam Bazli

Cadangan Penambahbaikan Hak Milik Komunal Di Negeri Sabah-Lintan Asaat

Kepentingan Harta Bersama Bersama Terhad Dalam Pembangunan Bercampur Bangunan Berstrata-Nabilah Huda

Pelaksanaan Cukai Petak Ke Atas Bangunan Berstrata-Nurul Syafirah

Mengenalpasti Harta Bersama Terhad Bagi Bangunan Berstrata-Zufiqah Jaafar

2016-2017

Data Quality Assessment For Topographic Mapping-Suraya Hani Binti Abu Hamid

Kesan Pindaan Pelan Bangunan Terhadap Sijil Formula Init Syer (SiFUS) Dalam Pembangunan Berstrata-Muhamad Hazim Bin Rosman

Faktor Mempengaruhi Pengeluaran Hakmilik Strata-Nurul Azwani Binti Azman

2015-2016

Pengeluaran Hakmilik Strata Selepas Pelaksanaan Akta Hakmilik Strata (Pindaan) 2013 (Akta A1450)-Mohd Hanif Abu Hasan

Prospek Dan Cabaran Bagi Mengekalkan Status Tanah Rizab Melayu Pada Abad Ke-21-Nurnabihah Binti Zulkapar

Perbadanan Pengurusan Subsidiari Dalam Menguruskan Harta Bersama Terhad Di Semenanjung Malaysia-SHAIDATUL NUR WAHIDAH

Kindly contact me for thesis-Cadangan Perlaksanaan Hakmilik Stratum Bagi Projek Mass Rapid Transit-Joanes Jawan

2014-2015

The Study of Customary Rights in Malaysian Land Administration and Domain Model-Richard Nyaru Anak Jawa