Article Pupil Report Writing (7 Tasks LJT)

How to become a Licensed Land Surveyor

———————————————————————————————————–

Peperiksaan yang perlu diambil oleh seorang article pupil mengandungi:

(a) Bahagian I – Amalan Kadaster

(b) Bahagian II – Pengemukaan Tugas Amali

(c) Bahagian III – Peperiksaan Amali dan Lisan

—————————————————————————————————————

Pengemukaan Projek Reka Bentuk Susun Atur Pecah Sempadan

Suatu skim untuk apa-apa jenis pembangunan mempunyai keluasan lebih kurang 4 hektar (9.9 ekar) yang menunjukkan jalan keluar masuk, susun atur lot-lot iaitu termasuk tanah lapang dan kemudahan asas bersesuaian dengan pembangunan berkenaan dan mengikut keperluan perancangan semasa untuk pembangunan sedemikian.

Isi Kandangan

From the Table of Content, you can start to prepare your material and write up.

—————————————————————————————————————-

Pengemukaan Projek Ukur Kejuruteraan

Pengukuran suatu cadangan jalan jarak tidak kurang dari 1 kilometer. Pengukuran itu hendaklah termasuk:

(a) terbitan datum dari tanda sempadan;

(b) ukur kawalan mendatar mengikut piawai ukur  kadaster;

(c) ukur kawalan tegak dengan kaedah ukur aras;

(d) pemancangan hak laluan;

(e) menandakan garis tengah laluan;

(f) ukur topografi jalur dan ukur butiran jalur; dan

(g) profil longitud dan keratan rentas.

Isi Kandungan

From the Table of Content, you can start to prepare your material and write up.

——————————————————————————————————————–

Pengemukaan Projek Pemetaan Topografi

Pemetaan topografi skala besar suatu kawasan berkeluasan tidak kurang daripada 10 hektar (24.7 ekar). Ukuran itu hendaklah termasuk:

(a) ukuran kawalan mendatar dengan kaedah trabas yang mengikut piawai ukur kadaster;

(b) penentuan azimut dengan cerapan matahari;

(c) ukuran kawalan tegak dengan kaedah ukur aras;

(d) ukuran butiran semula jadi dan butiran buatan manusia; dan

(e) ukuran ketinggian titik dan melukis garisan kontur, sela kontur tidak kurang daripada dua meter.

Isi Kandungan

From the Table of Content, you can start to prepare your material and write up.

——————————————————————————————————————–