Deprecated: Function add_custom_background is deprecated since version 3.4.0! Use add_theme_support( 'custom-background', $args ) instead. in /opt/www/people.utm.my/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6078
Master students | Associate Professor Ts Dr Aede Hatib Mustaamal

Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /opt/www/people.utm.my/httpdocs/wp-content/themes/genesis/lib/functions/image.php on line 116

Master students

Currently in Progress:

– Nil –

 

Graduated:

Research Mode

Nor Aisyah Derasid (2017) Innovation Measurement Instrument for Universiti Teknologi Malaysia Undergraduate students’ Profiling (M.Ed(Technical and Vocational)

Ahmad Fairus Mohd Zain (2015) Hubungan Penggunaan Rekabentuk Berbantu Komputer Dengan Kreativiti Dalam Merekabentuk (M.Ed (Technical and Vocational)

Mohd Azwan Mohd Yasim (2014) Pengurusan Risiko Keselamatan dan Kesihatan Semasa Kerja-Kerja Pendawaian di Pepasangan Awam (M.Ed (Technical and Vocational)

Mixed Mode

Norazman Ali (2019) Kesediaan Pelajar Kolej Vokasional Terhadap Revolusi Industri 4.0 (M.Ed (Technical and Vocational)

Esa Md Sanuse (2017) Pengurusan Inovasi di Politeknik Premier Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia (M.Ed (Technical and Vocational)

Hushaini Sulaiman (2012) Pelaksanaan School Enterprise di Kolej Vokasional (M.Ed (Technical and Vocational)

Suzailye Johari (2012) Program Traineeship di Kalangan Pelajar Kolej Vokasional Program Traineeship di Kalangan Pelajar Kolej Vokasional (M.Ed (Technical and Vocational))

Taught Course Mode

Izzuwan Shah (2018). XXXXXXXXXXXXX. (M.Ed (Technical and Vocational)

Uswatun Hasanah (2018)Kesediaan Pelajar Kolej Vokasional Bidang Teknologi Pemprosesan Kayu dan Kemasan Menempatkan Diri Dalam Pasaran Kerja (M.Ed (Technical and Vocational)

Suzana Hussin ((2017) Kesediaan Pelajar Pengurusan Perniagaan Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru Dalam Menceburi Bidang Keusahawanan(M.Ed (Technical and Vocational)

Rafidah Affendi (2017) Literasi Kewangan Dan Amalan Dalam Kalangan Mahasiswa Sarjana Pendidikan Di Universiti Teknologi Malaysia, Johor (M.Ed (Technical and Vocational))

Liew Kin Yien (2017) Amalan Penyeliaan Klinikal Di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Zon Nusajaya, Johor Bahru (M.Ed (Technical and Vocational))

Rukumany A/P Kuppusamy (2016) Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Kalangan Guru Pendidikan Khas di Daerah Johor Bahru (M.Ed (Technical and Vocational))

Gangagoury A/P Chinappan (2016) Kecenderungan Pelajar India Menengah Rendah di Daerah Johor Bahru Terhadap Pendidikan Vokasional di Kolej Vokasional (M.Ed (Technical and Vocational))

Zairul Azham Zainuddin (2015) Pengetahuan Pensyarah Kejuruteraan Terhadap Education for Sustainability (M.Ed (Technical and Vocational)

Ahmad Ridzuan Mat Rani (2015) Indikator Pembangunan Kelestarian Bagi Pelajar Kejuruteraan di Politeknik Premier (M.Ed (Technical and Vocational)

Farhana Omar (2015) Perlaksanaan Pengajaran Pensyarah Bengkel Kejuruteraan dalam Transformasi Kolej Vokasional (M.Ed ( Technical and Vocational)

Zawani Malek (2015) Kesediaan Guru Terhadap Penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam Kemahiran Hidup bersepadu (M.Ed ( Technical and Vocational)

Sri Dewi Rahimi (2015) Pelaksanaan Jaringan Kolaborasi Industri di Kolej Vokasional (M.Ed (Technical and Vocational)

Azlina Awi (2015) Pelaksanaan Kompetensi Graduan di Kolej Vokasional (M.Ed (Technical and Vocational)

Shuhada Abdul Raof (2015) Kerangka Kompetensi Pensyarah Kolej Vokasional Pertanian Teluk Intan Dalam Pengajaran Amali (M.Ed (Technical and Vocational)

Wan Noor Maziaty Wan Hassan (2015) Kesediaan Guru Sekolah Rendah Mengajar Matapelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Bagi Persediaan Pendidikan Asas Vokasional (M.Ed (Technical and Vocational)

Hasnah Abdul Rahman (2015) Program Transformasi Giatmara Dalam Menentukan Halatuju Giatmara Sebagai institusi Latihan berasaskan Kemahiran (M.Ed (Technical and Vocational)

Nurul Muttakhirah Ahmad Azizi (2015) Kajian ke Atas Persepsi Tenaga Pengajar Terhadap Penyeliaan Pengajaran Berkesan di Giatmara Negeri Perak (M.Ed (Technical and Vocational)

Nurhuda Zainal Abidin (2014) Kesediaan Pelajar Kolej Vokasional Dalam Mencapai Aspirasi Pelan Transformasi Pendidikan Vokasional (M.Ed (Technical and Vocational))

Maziatul Azwan Abdul Rahim (2014) Kesediaan Guru Kelas Rancangan Khas Melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (M.Ed (Technical and Vocational))

Farah Hazwani Zaharin ( 2014) Penstrukturan Semula Kurikulum Program Diploma Lanskap Di Kolej Risda Melaka (M.Ed (Technical and Vocational))

Noriza Milan (2014) Kepuasan Kerja Guru-Guru Aliran Teknikal dan Vokasional di Sekolah-Sekolah Menegah Aliran Biasa di Negeri Johor (M.Ed (Technical and Vocational))

Dian Dianti (2014) Pegangan Kepenyeliaan Pentadbir Terhadap Guru-Guru Kemahiran Hidup Sekolah Rendah di Pasir Gudang (M.Ed (Technical and Vocational))

Nor Shaliha Mohd Kahar (2012) Green Competencies Framework for Engineering Undergraduate Students (M.Ed (Technical and Vocational))

Afzal Umi Ismail (2011) Pola Kecenderungan Pemilihan Bidang Pengajian Dalam liran Teknikal di Kalangan Pelajar Cemerlang Sekolah Menengah Teknik Sekitar Johor Bahru (M.Ed (Technical and Vocational))

Norsyazreen Ramlan (2012) Penglibatan Industri Dalam Perantisan Melalui Sistem Dual Nasional (M.Ed (Technical and Vocational))

In Our Memory (Al Fatihah)

Deceased – Wan Ruzainizan Wan Mat Yusoff (2018).Kompetensi Keusahawanan Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Enam Yang Mengambil Subjek Pengajian Perniagaan. (M.Ed (Technical and Vocational))