Undergraduate Final Year Projects

CURRENT (IN PROGRESS)

Mohd Amirul Mohd Alias (PSM2). Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kej. Mekanikal)

GRADUATED

Mohd Hijran Ahmad Idrus (2020). Kesediaan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Dalam Menghadapi Persaingan dalam Kerjaya Perguruan. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kej. Mekanikal)

Fairusasikin Fatholmnuner (2019). XXXXXXXXXXXXX. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)

Kamairuzaman Razak (2019).XXXXXXXXXXXX. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)

Muhammad Syahir A. Khamdan (2019). Persepsi Pensyarah Terhadap Kompetensi Bakal Graduan Teknologi Automotif Kolej Vokasional Zon Selatan. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kej. Mekanikal)

Mohd Zaki Nasution Karno Mino (2019). Cabaran Pensyarah Kolej Vokasional Dalam Menghadapi Transformasi Vokasional. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kej. Mekanikal)

Muhammad Salleh Shymil Ibrahim (2019). Persepsi Mahasiswa Terhadap Program Latihan Industri Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda Teknologi Pendidikan (Kejuruteraan Mekanikal). Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kej. Mekanikal)

Muhammad Marzuki Abidin (2019). Pembangunan Modul Pembelajaran MTA1023-Manual Trans-Axle bagi Program Teknologi Automotif Kolej Vokasional. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Mekanikal)

Hamizan Idrus (2018). Kesediaan Bakal Graduan Kolej Vokasional Terhadap Revolusi Industri 4.0. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kej. Mekanikal)

Keyong Liau (2018). Mereka Bentuk Mechanic Creeper Bagi Kegunaan di Bengkel Automotif. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kej. Mekanikal)

Muhammad Hafizullah Samsudin (2018). Kesediaan Guru Kolej Vokasional Terhadap Pembelajaran Abad ke 21. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kej. Mekanikal)

Muhammad Farhan Jaafar (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tahap Penggunaan Frog VLE dalam Kalangan Guru Kolej Vokasional. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kej. Mekanikal)

Wan Muhammad Fakrur Razi Wan Ibrahim (2018). Kesediaan Bakal Graduan Pendidikan Teknik dan Vokasional UTM Sebagai Tenaga Pengajar di Kolej Vokasional. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kej. Mekanikal)

Tuan Mohamad Zaki Yamani Tuan Mahyidin (2016) Persepsi Pelajar Vokasional Terhadap Pemilihan Bidang Keusahawanan Sebagai Kerjaya. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Mekanikal)

Muhamad Zami Zakwan Samsuddin (2016) Pandangan Industri Terhadap Kebolehpasaran Graduan Kursus Teknologi Automatif Kolej Vokasional Kluang.Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Mekanikal)

Mohamad Izuan Isa (2016) Tahap Pengetahuan Pensyarah Mengenai Paten Bagi Produk Rekacipta di Kolej Vokasional Rintis Johor. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Mekanikal)

Nur Shafiqa Muhammad (2016) Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Aliran Teknik dan Vokasional Dalam Kalangan Pelajar Kaum Cina. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Mekanikal)

Dorothy Doh Dominic (2016) Tahap Pengetahuan Masyarakat Luar Bandar Terhadap Pelan Strategik Transformasi Pendidikan Vokasional. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Mekanikal)

Ahmad Abu Naim Awang (2015) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi stres Dalam Kalangan Tenaga Pengajar Kolej Vokasional. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Mekanikal)

Mohd Zulhakif Mohd Zainal Abidin (2015) Persepsi Kontraktor Pembinaan Terhadap Bakal Lepasan Kolej Vokasional Dalam Bidang Binaan Bangunan. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Binaan Bangunan)

Ahmad Faiq Ahmad Rusli (2015) Kesediaan Pelatih Kolej Vokasional Sebagai Bakal Pekerja Mahir Yang Kompeten. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Mekanikal)

Syahrul Amin Hasbullah (2015) Modul Pembelajaran Kreativiti Untuk Pra Sekolah KEMAS di Ketereh, Kelantan. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Mekanikal)

Muhammad Hafizhan Zaide (2015) Penerapan Nilai Kreatif oleh Guru Jurusan Kejuruteraan Mekanikal Dalam Pengajaran Amali di Kolej Vokasional. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Mekanikal)

Muhammad Fakhrul Ibrahim (2015) Kesediaan Pensyarah Kolej Vokasional Untuk Mengajar Pelajar Peringkat Diploma di Kolej Vokasional Zon selatan. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Mekanikal)

Hasrul Bakkareng (2015)  Persepsi Tenaga Pengajar Terhadap Kemudahan Bengkel Dalam melahirkan Tenaga Kerja Yang Kompeten. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Mekanikal)

Mohd Harid Sharon (2014) Kesediaan Menghadapi Alam Pekerjaan Di Kalangan Pelatih Kursus senibina Giatmara. Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)

Amirul Hakim Bin Mohd Zain Al Rashidi (2014). Kesediaan Pelajar Politeknik Dalam Memperolehi Kerjaya Berdasarkan Kemahiran Insaniah. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Mekanikal)

Ahmad Hairu Bin Che Mustafaha (2014).Pelaksanaan Pengajaran Secara Inovasi Di Kalangan Guru Pra Sekolah. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Elektrik dan Elektronik)

Ahmad Ridzuan Bin Mat Rani (2014). Persepsi Ibubapa Terhadap Transformasi Pendidikan Vokasional di Daerah Kluang. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Mekanikal)

Zairul Azham Bin Zainuddin (2014). Tahap Kompetensi Bidang Hotel Dan Katering Diploma Politeknik. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Mekanikal)

Marzuki Bin Hj Ab Rahman (2014). Cabarab Pelaksanaan Sistem 5S di Kolej Vokasional Ampuan Afzan Bentong, Pahang. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Mekanikal)

Zulhairi Bin Muhammad Zain (2014). Kesedaran Pelajar Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Premier Ibrahim Sultan Tentang Keselamatan dan Kesihatan Pekerja. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Mekanikal)

Haris Jamri Bin Hassan (2014). Persepsi Industri Terhadap Peluang Pekerjaan Pelajar Lepasan Kolej VokasionalSarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Mekanikal)

Muhammad Bin Md Hanipah (2014). Pembangunan Video Pembelajaran Animasi 3 Dimensi Bagi Tajuk Had Laju Subjek J311 Mekanik Mesin Politeknik Malaysia. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Mekanikal)

Ahmad Hasrul Hafizi Bin Ahmed Soffian (2013). Persepsi Pelajar Politeknik Terhadap aspek Inovasi Di Dalam Penghasilan Projek Akhir Diploma Kejuruteraan Mekanikal. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup).

Ahmad Rizuan Bin Maluwi (2013). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Memilih Kursus Diploma Pengurusan Pelancongan Sebagai Pembentukan Awal Kerjaya di Politeknik Ibrahim Sultan, Johor Bahru. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup).

Mohd Aswad Bin Fakhruddin (2013). Tahap Kreativiti Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Di Politeknik Yang Mengikuti Pengajian Diploma Kejuruteraan Mekanikal. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup).

Muhammad Afitah Bin Awang @ Awang Ahmad (2013). Pengaruh Pengetahuan Penyediaan Makanan Terhadap Diet Pemakanan Mahasiswa Tahun 4 Sarjana mUda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup).

Rahil Asyikin Binti Ahmad Sobri (2013). Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Teknologi Kampus ASTRO Di Kalangan Guru Sekolah Luar Bandar. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup).

Rohasniza Binti Che Din (2013). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelatih Memilih Kursus Latihan Vokasional Di Giatmara Pasir Mas, Kelantan. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup).

Mohd Nazrul Faiz Bin Nazori (2013). Persepsi Pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik Terhadap Halatuju Selepas Graduan Di Politeknik Kota Bharu Kelantan. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup).

Mohammad Ismail Bin Muda (2013). Persepsi Guru Cemerlang KHSR: Kaedah-Kaedah PDP Amali Unit 3 Tahun 4 Sekolah Kebangsaan Tanpa Bilik KH. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup).

Asmawi Bin Salleh (2013). Amalan Pengajaran Guru Kemahiran Hidup Dalam Projek Pasang Siap Di Sekolah Rendah Sekitar Zon Pudu Kuala Lumpur. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup).

Vijayalakchumi A/P Packiry (2013). Pemikiran Kreatif Guru Dalam Pengajaran Kemahiran Hidup Di Seolah Rendah Pendidikan Kha (Masalah Pendengaran). Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup).

Heng Ai Fong (2013). Faktor-Faktor Yang Mempegaruhi Guru Untuk Memupuk Kreativiti Murid Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Untuk Mata Pelajaran Kemahiran Hidup. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup).

Norlela Binti Ahmad Senin (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengajaran Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Agama Bersepadu (SRAB) Negeri Johor. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup).

Mohd Azfar Bin Mat Yamin (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Murid Terhadap Pembelajaran Secara Praktikal Di beberapa Buah Sekolah Di Kota Masai. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup).

Nor Aznen Binti Jamil (2012). Faktor-Faktor Kecenderungan Murid Tahun 5 Terhadap Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Dalam Daerah Johor Bahru. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup).

Ho See See (2012). Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Matapelajaran Sains Di Kalanagan Guru-Guru Tiga Buah Sekolah Rendah Daerah Johor bahru: Satu Tinjauan. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup).

Nur Hidayah Binti Ismail (2006). Kesan Latihan Industri Terhadap Pemupukan Amalan Profesionalisme di Kalangan Pelajar-Pelajar 4 SPH (PKPG dan Perdana) Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup).

Saadiah Binti Seman (2006). Amalan Pembelajaran Koperatif di Kalangan Pensyarah-Pensyarah Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Ungku Omar, Ipoh, Perak. Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup).