SESI WEBINAR KERANGKA PEMBANGUNAN PROGRAM TEKNOLOGI TINGGI BERNILAI TINGGI (HT-HV) TVET 2022

Pautan sesi https://www.facebook.com/bkajptkpt/videos/1651923858523141

Dokumen Rujukan 📚https://bit.ly/HTHVPlaybook