Books/Teaching Module

  • Buku Teks – Analisis Berstatistik Untuk Membuat Kata Putus, Terjemahan, Penerbit UTM, 1995
  • Pemodelan & Simulasi, 3rd ed, 2003. Azlan Mohd Zain, Azurah A. Samah, Hairudin Ab. Majid, Haswadi Hassan, Norhaizan Mohamed Radzi, Razana Alwee& Soperi Mohd Zahid
  • Pemodelan & Simulasi, 2002. Azlan Mohd Zain, Azurah A. Samah, Hairudin Ab. Majid, Haswadi Hassan, Norhaizan Mohamed Radzi, Razana Alwee& Soperi Mohd Zahid
  • Kaedah Kuantitatif, 2003. Azlan Mohd Zain, Nurulhuda Firdaus Mohd Azmi, Azurah Abu Samah, Razana Alwee & Rosmah Ali.