Classes

Courses taught throughout my service:

 • Post-graduate program
 1. Psikologi Pendidikan Lanjutan LPP 1132
 2. Konsep Kendiri dalam Pengajaran Pembelajran MPF1133
 3. Psikologi Sosial PPF2233
 4. Aspek Kognitif dalam Pengajaran dan Pembelajaran MPF 1123
 5. Kecelaruan Tingkah Laku MPF1113
 6. Isu Penilaian dalam Pendidikan MPF 1233
 7. Seminar Pendidikan MPU1000
 8. Advanced Educational Psychology MPPE1123, MPF1143
 9. Behavior Disorder MPPE1323
 10. Academic Writng MPPU 1080
 11. Psychology of Personality MPF 1173
 12. Social Psychology MPF 2113

 


 • Under-graduate program
 1. Psikologi Pendidikan SPP1012
 2. Asas Pedagogi SPP 2002, LPT 1514
 3. Falsafah Pendidikan SPP2102
 4. Penyelewengan Tingkah Laku SPPP 4132
 5. Pengajaran Kemahiran Berfikir SPF 4322
 6. Pengukuran dan Penilaian SPF 3212
 7. Psikologi Sosial SPF 4722
 8. Perkembangan Sahsiah dan Remaja SPF 4112
 9. Amalan Profesionalisme Pendidikan SPF 3502
 10. Pengajaran Mikro SPA 2000
 11. Pelajar Istimewa SPPP 4192

 • Diploma
 1. Asas Pedagogi PLT 6113
 2. Aplikasi Psikologi Pendidikan LPP1252

 • Cross faculty
 1. Biological Psychology SHY 2043
 2. Teaching Strategies PLPT 61

 • Program Intervensi Tambahan Opsyen (PITO) Sejarah
 1. Kaedah Pengajaran PITOS102

 • Prasekolah Swasta Anjuran KPM
 1. Perkembangan Sosioemosi dan Ketrampilan Diri [Modul 4 Pengurusan Tingkah Laku Kanak-kanak]

 • current semester 
 1. Advanced Educational Psychology MPPE1123, MPF1143
 2. Behavior Disorder MPPE1323