Book Chapters

No Author/Authors Book Title Publisher Year
1 Mohd Khata Jabor Kelebihan Pengambilan Sijil Kemahiran Malaysia (Skm) Di Kalangan Mahasiswa Universiti Penerbit UTM, Skudai, Johor 2017
2 Mohd Khata Jabor

& Yahya Buntat

Persepsi Guru-Guru Terhadap Transformasi
Kurikulum di Kolej Vokasional
Penerbit UTM, Skudai, Johor 2017
3 Mohd Khata Jabor Kesediaan Tenaga Pengajar dalam Menerapkan
Elemen Keusahawanan di Sebuah Politeknik di Pahang
Penerbit UTM, Skudai, Johor 2017
4 Mohd Khata Jabor & Baharuddin Aris Cabaran-Cabaran dalam Aktiviti Perniagaan
Secara atas Talian
Penerbit UTM, Skudai, Johor 2017
5 Mohd Khata Jabor Tahap Keperluan Pendidikan Keusahawanan
dalam Kalangan Pelajar Kejuruteraan di Sebuah Universiti Awam
Penerbit UTM, Skudai, Johor 2017
6 Mohd Khata Jabor &
Amran Md Rasli
Cabaran-Cabaran dalam Aktiviti Perniagaan
Secara atas Talian
Penerbit UTM, Skudai, Johor 2017
7 Mohd Khata Jabor Persepsi Pelajar Kemahiran Terhadap Bidang Keusahawanan Penerbit UTM, Skudai, Johor 2017
8 Mohd Khata Jabor &
Mohd Ismail Abd Aziz
Penglibatan Pelajar terhadap Aktiviti
Keusahawanan di Kolej Kediaman
Penerbit UTM, Skudai, Johor 2017
9 Mohd Khata Jabor Halatuju Kerjaya Pelatih Selepas Tamat
Latihan di Pusat Giatmara
Penerbit UTM, Skudai, Johor 2017
10 Mohd Khata Jabor &
Mohd Saleh Abu
Kesan Penggunaan Laman Rangkaian
Sosial Dalam Gaya Hidup Pelajar di Universiti
Penerbit UTM, Skudai, Johor 2017
11 Mohd Khata Jabor Insentif Berniaga di Dalam Kampus Universiti Penerbit UTM, Skudai, Johor 2017
12 Mohd Khata Jabor &
Ali Selamat
Kesediaan Pelajar Kejuruteraan Bumiputra untuk Menceburi Bidang Keusahawanan Penerbit UTM, Skudai, Johor 2017