Completed Undergraduate Final Year Projects

2016 – Siti Nazihah Binti Mohd Sahlan, Pengaplikasian Pembelajaran Berasaskan Masalah Dalam Mata Pelajaran Reka Cipta

2016 – Siti Hafizah Binti Mohd Isa, Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Dalam Kalangan Dalam Kalangan Guru Kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah Menengah

2016 – Qurratulain Binti Mohd Zubir, Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam Kalangan Guru Kemahiran Hidup Bersepadu

2015 – Shuhratul Amani Binti Husin, Kebekersanan Pelaksanaan Mobile Learning Dalam Kalangan Pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik Di Politeknik Melaka

2015 – Siti Nur Ain Bte Sahat, Persepsi Budaya Inovasi Dalam Pembelajaran Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Di Kalangan Pelajar Kolej Vokasional Daerah kota Tinggi

2015 – Nur Idayu Binti Omar, Faktor yang Mempengaruhi keberkesanan Mobile Learning Dalam Kalangan Pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik Di Politeknik

2015 – Siti Fatimah Binti Accob, Tahap Aplikasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Terhadap Pelajar Tahun Akhir Pendidikan Teknik Dan Vokasional, Fakulti Pendidikan

2015 – Ibrahim Idham Bin Adon, Kajian Persepsi Pelajar Kolej Vokasional ERT Azizah Terhadap Bidang Keusahawanan Dan Keberkesanan Perlaksanaan School Enterprise.

2015 – Nuraini Binti Hasan, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Ibu Tunggal Terhadap Kerjaya Keusahawanan

2015 – Nur Hafizah Binti Razali, Faktor- Faktor Keberkesanan Pelaksanaan Amalan 5S Bagi Pengurusan Bengkel Kemahiran Di Kolej Vokasional

2014 – Sharifah Mariam Binti Tuan Said, Satu kajian Kes: Faktor- Faktor kejayaan Pengusaha Pembuatan Kapal Dan Bot Tradisional Di Pulau Duyung, Kuala Terengganu

2014 – Wan Nor Suraya Binti Wan Ali, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kejayaan Usahawan Industri Kecil Dan Sederhana (IKS) Dalam Perusahaan Keropok Lekor Di Kuala Terengganu

2014 – Mohd Syafiq Bin Suliman, Faktor- Faktor yang Mempengaruhi kejayaan Usahawan Penternak Ikan Keli Di Kota Tinggi, Johor

2014 – Siti Khadijah Binti Abdullah, Pemantapan Budaya Keusahawanan Dalam Kalangan Belia Bumiputera Kampung Masjid Baru Belawai, Sarawak

2014 – Airyanty Binti Azman, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kejayaan Pengusaha IKS bagi Produk Nanas Di Negeri Johor (Kajian Kes)

2014 – Amira Binti Mansor, Faktor- Faktor Kejayaan Pengusaha Penternakan Burung Puyuh Di Pontian, Johor

2014 – Muhammad Firdaus Bin Abd Ghani, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Pelajar Kemahiran terhadap bidang Keusahawanan di IKBN, Dusun Tua

2014 – Nur Azmiza Binti Shahrin, Persepsi Guru-guru Vokasional terhadap transformasi di Kolej Vokasional, Pulau Pinang

2014 – Nurelliyana Binti Bahrum, Kajian Kecenderungan Pelajar Tahun Akhir Fakulti Kejuruteraan Elektrik untuk Menceburi Bidang Keusahawanan

2014 – Siti Zawiyah Binti Abdul Ghani, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan PelajarTahun Akhir Fakulti Pendidikan terlibat dengan aktiviti perniagaan secara atas talian internet

2013 – Farah Amira Binti Kasim, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pelajar Membeli Secara Dalam Talian Di Salah Sebuah IPTA Dalam Negeri Johor

2013 – Mardhiyyah Binti Mohd Hassan, Faktor- Faktor Yang Mendorong Peniaga Untuk Berniaga Di Pasar Besar Kedai Payang, Terengganu

2013 – Nur Hidayah Binti Zulkefli, Hubungan Antara Konsep Kendiri Dan Tahap Pencapaian Akademik Pelajar Di Kolej Komuniti Pasir Gudang, Johor

2013 – Muhammad Zakaria Bin Idris, Kesediaan Pelajar Bumiputera dalam Bidang Kejuruteraan untuk menceburi Bidang Keusahawanan

2013 – Mariana Binti Shafie, Faktor-Faktor Penglibatan usahawan Bumiputera dalam Sektor IKS di Daerah Ponrian

2013 – Nooraini Binti Md Saad, Faktor Penglibatan Pelajar terhadap Aktiviti Keusahawanan di Kolej Kediaman di Universiti Teknologi Malaysia

2013 – Halizimah Bt Shamsuddin, Keperluan Khidmat Komuniti dalam Kalangan Pelatih Perguruan dalam Meningkatkan Kesukarelawanan di dalam sebuah Universiti di Johor

2012 – Mazliana Binti Tasrip, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Pelajar Dalam Kursus Elektrik Di Salah Sebuah Kolej Komuniti Di Negeri Selangor

2012 – Norlizawati Binti Abdullah, Faktor Pemilihan Profesion Perguruan Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Di Salah Sebuah Universiti Tempatan

2012 – Norizzaidah Binti Abu Bakar, Penguasaan Amalan Keselamatan Bengkel Di Kalangan Pelajar Kursus Elektrik Di Salah Sebuah Kolej Komuniti Di Negeri Selangor

2012 – Nor Syuhaida Binti Ramlan, Halatuju Masa Depan Pelajar Selepas Tamat Latihan Di Salah Sebuah Institut Latihan Perindustrian Di Negeri Terengganu

2012 – Norlela Binti Abdul Rahman, Pengurusan Dan Penyelenggaraan Alatan tangan Serta Mesin Di Bengkel Kemahiran Hidup Sekolah Menengah Di Johor

2012 – Zuraidah Binti Hj. Nan, Persepsi Guru Kemahiran Hidup Terhadap Kefahaman Pengurusan Keselamatan Bengkel Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Agama Bersepadu, Di Negeri Johor

2012 – Ahmad Luthfi Bin Kandar, Amalan Pengurusan Perniagaan Di Kalangan Pemilik Bengkel Kenderaan Bumiputera Lepasan Latihan Vokasional Di Majlis Daerah Kota Tinggi Johor

2012 – Siti Hajar Binti Yusoff, Kesediaan Pelatih Institut kemahiran mara Untuk Memasuki Sektor Industri

2012 – Azliani Binti Abdullah, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Kerjaya Dikalangan Pelajar Automotif Di Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) Di Pantai Timur

2012 – Saffreezahar Bin Sanusi, Persepsi Pelatih Terhadap Program Latihan Peningkatan Kemahiran Industri Siswazah (INSEP) Di Pusat Pembangunan Tenaga Industri Johor (PUSPATRI)

2012 – Mohd Hishamuddin Bin Ismail, Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Kemahiran Hidup Terhadap Murid Tahun 6 Di 2 Buah Sekolah Rendah Sekitar Kawasan Skudai

2012 – Nur Afifah Binti Othman, Tahap Kefahaman Serta Masalah Pelajar Dalam Melaksanakan Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu Di Dua Buah Sekolah Menengah Di Selatan Johor

2012 – Diana Francis Lee, Keberkesanan Penggunaan CD-ROM (Macromedia Flash) Dalam Pengajaran Kemahiran Hidup: Pengujian Kefahaman Tajuk Elektronik Terhadap Pencapaian Pelajar Tahun 4

2012 – Suzila Binti Mad Ali, Orientasi Masa Depan pelatih Orang Kelainan Upaya Setelah Mengikuti Latihan Kemahiran Di Salah Sebuah Bengkel Pemulihan Di Terengganu

2012 – Nur Razmah Binti Razali, Aspirasi Keusahawanan Di Kalangan Anak Felda Di Sebuah Sekolah Felda Di Daerah Mersing

2012 – Masyitah Binti Abdullah, Persepsi Pelajar Mengenai Pelaksanaan Projek Sarjana Muda Di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor

2011 – Siti Badariah Bte Samad, Kesan Penggunaan Laman Rangkaian Sosial pada Gaya Hidup Pelajar di Sebuah Universiti di Johor

2011 – Nor Wirdawati Azhana Binti Mohd Hassan Basri, Kajian Tentang Beban Tugas Guru Kemahiran Hidup Bersepadu di Sekolah Menengah Kebangsaan di Salah Sebuah Daerah di Negeri Selangor

2011 – Nurul Farahjuana Binti Gafar, Tahap Keperluan Pendidikan Keusahawanan dalam Kalangan Pelajar Kejuruteraan Elektrik di Sebuah Universiti di Johor.

2011 – Noorakhmar Binti Ridzuan, Faktor-faktor yang Mendorong Peniaga Berniaga di dalam Kampus UTM

2007 – Wong Pau Ying, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Seseorang Guru Menggunakan Strategi Pengajaran Berpusatkan Guru Dikalangan Guru 3 SPH PKPG di UTM

2007 – Noor Haryanti Binti Md Nahowi, Tinjauan Terhadap Pelajar Pendidikan Teknikal dan Kejuruteraan Mengaplikasian Kemahiran Generik dalam Aktiviti Bengkel

2007 – Siti Masitoh Binti Muajir, Kajian Pelaksanaan Pengajaran Topik Reka Cipta dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga Peringkat Sekolah Menengah di Daerah Sabak Bernam

2007 – Zulhisham Bin Zakaria, Aplikasi Kemahiran Subjek Kemahiran Hidup Dikalangan Pelajar-Pelajar Tingkatan Empat di Dua Buah Sekolah Menengah dalam Daerah Raub, Pahang

2007 – Rozana Binti Rosedi, Kajian Program Latihan Industri Di Kalangan Pelajar Tahun Empat Perguruan di UTM

2007 – Ismail Bin Ibrahim, Kajian  Persepsi Pelajar Aliran Teknikal SalahSebuah Sekolah Menengah di Johor Bahru Terhadap Bidang Keusahawanan

2007 – Faezah Bt Jasni, Mengenal  Pasti Kemahiran Komunikasi Lisan, Komunikasi Bukan Lisan dan Komunikasi Interpersonal Dikalangan Guru Pelatih Semasa Menjalani Latihan Mengajar