Consultancies

No Project Title Duration Value/Award Role
1. Profil Penagihan dan Jenis Kesalahan dalam
Kalangan Penagih Dadah di Malaysia
15/10/2014 –
15/6/2015
RM139,179

4B173 / AADK

Member

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penglibatan
Masyarakat Bukan Melayu dalam Program Anti Dadah
 

13/9/2012 –
12/12/2012

RM34,300

4B075 / AADK

Member