Master students graduated

2016 – Shareena Binti Chuek, Kecenderungan Pelajar Aliran Sains Pertanian Daerah Pasir Gudang untuk Menceburi Bidang Usahawan Tani

2016 – Helen Rangai Braim, Penguasaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dikalangan Pelajar dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu

2016 – Norhedayu Binti Abd Hamid, Peranan Guru Dalam Menerapkan Budaya Keusahawanan dikalangan Pelajar Sekolah Menengah

2016 – Mohd Azman Bin Mashudi, Keberkesanan Peta Pemikiran i-Think dalam meningkatkan Pencapaian Mata Pelajaran Ekonomi Asas

2016 – Noor Hamizah Binti Hamzah, Kesan Pengajaran secara “Plipped Classroom” dalam Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan

2015 – Mohamad Izzuan Bin Mohd Ishar, Pembentukan Kemahiran Kepimpinan Guru Pelatih melalui Latihan Mengajar di UTM

2015 – Hanizuraidah Bte Alias, penilaian Tahap Integriti Guru Kolej Vokasional dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Negeri Johor

2015 – Nadhirah Binti Ridzuan, Kerangka Konsep Perlaksanaan m-Learning di Kolej Komuniti

2014 – Noraisyah Bte Mat Nor, Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) membantu dalam Pembentukan Kemahiran Generik kearah Meningkatkan kebolehpasaran kerja dikalangan pelajar kejuruteraan

2013 – Norsuhada Binti Mahmod, Orientasi Kepimpinan Guru-Guru di Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional Negeri Johor: Satu Analysis

2013 – Noraishah Binti Tarni, Tahap Peningkatan Kemahiran Insaniah Melalui Khidmat Komuniti Pelajar Kokurikulum UTM

2013 – Yek Lang Yeing, Hubungan antara Gaya Kepimpinan Pengetua dengan Motivasi dan Komitmen Guru Sekolah Teknik

2012 – Nur Leena Bte Abdul Rahman, Halatuju Kerjaya Pelatih Selepas Tamat Latihan di Pusat Giatmara Negeri Johor

2012 – Akhmal Annas Bin Hasmori, Persepsi Pelatih-Pelatih Terhadap Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN): Kajian Kes di sebuah Politeknik di Malaysia

2012 – Noraisyah Bt Mat Nor, Aplikasi PBL dalam Meningkatkan Soft Skill Pelajar Kejuruteraan

2011 – Ahmad Firdaus Bin Abdul Hadi, Kecenderungan Pelajar Tahun Akhir di Institut Kemahiran MARA terhadap Bidang Keusahawanan