Research (Team member)

No Project Title Duration Value/Award  Role
1 Innovation Measurement Instrument For Malaysia Higher Education Students In Technical And Engineering Program 1/7/2017 – 30/6/2019 RM40,000

18H53/GUP

Member
2 Innovative teaching: breaking learning barriers through e-book technology acceptance. 1/7/2017 – 30/6/2018 RM10,000

4J278/DPP

Member
3 Implementasi Latihan Kemahiran dan Latihan Industri Pembiakan Tanaman untuk Kerjaya Belia (Nursery Tanaman Hiasan dan Buah-Buahan) 15/7/2016 – 14/4/2017  

RM33,500

14H91/GUP

Member
4 Pembangunan Ekonomi Kawasan Penduduk Kampung Benoni Papar Sabah:Isu dan Cadangan Penyelesaian 1/5/2015 – 31/10/2016 RM27,500

09H93/GUP

Member
5 Projek Penanaman Pokok Tin – Menggunakan Kaedah Sistem Fertigasi 1/7/2015 – 31/12/2015 RM35,000

4Y032/KPT

Member
6 Model of Creative Visual Thinking In Ideation and Problem Solving amongst Students in Malaysia Educational Institutions 1/7/2014 – 30/6/2016 RM68,200

4F556/FRGS

Member
7 Pembinaan Kerangka Pembelajaran Aktif bagi Pembelajaran Sains dalam Persekitaran Maya 3D 16/12/2013 – 14/6/2016 RM52,200

4F372/FRGS

Member
8 Pemindahan Ilmu Inovasi Produk Makanan Halal Tempatan menerusi Teknologi Pengeringan Sejuk Beku dan Pengkomersilan kepada Komuniti Felda 1/1/2013 – 30/6/2015 RM147,000

4L503/KPT

Member
9 Pembelajaran Informal dalam Kalangan Pengajar Teknik dan Vokasional 1/12/2012 – 31/12/2014 RM70,000

05H15/GUP

Member
10 Kerangka Penilaian Risiko keselamatan dan Kesihatan Kontraktor Semasa Menjalani Kerja-Kerja Pendawaian 1/12/2012 – 31/12/2013 RM32,000

07J84/GUP

Member
11 Development of Green Building Model for Existing Hostel in Tun Hussein College UTM  

1/9/2012 – 31/8/2013

RM20,000

00L20/GUP

Member
12 Kajian Penerokaan dalam Pembangunan Kerangka Semakan bagi Mengenal Pasti dan Menentukan Elemen Kemahiran Insaniah Hijau (Green Soft Skills) 15/6/2012 – 14/6/2014 RM50,000

4L054/ERGS

Member
13 The Study on Computer Aided Design (CAD) Roles in Designing among Students Designer at Higher Education Institution 1/12/2011 – 30/11/2012 RM20,000

4P031/GUP

Member
14 Sistem Pengurusan Modul Latihan bagi Aktiviti Kokurikulum Pelajar UTM 1/9/2011 –31/3/2012 RM10,000

00L02/GUP

Member