Books and Book Chapters

Book

1. Title : Bahan Pengajaran dan Pembelajaran berasaskan Komputer
Year: 2012
Editor: Zaidatun Tasir. Norah Mohd Noor, Noor Dayana Abd Halim
Penerbit UTM, Skudai
ISBN: 978-983-52-0880-5

2. Title : Sains Komputer, Teknik dan Teknologi
Year : 2003
Authors : Baharuddin Aris, Mohammad Bilal Ali, Norah Md Noor, Mohd Nihra Haruzuan Mohd Said, Noor Azean Atan, Manimegalai Subramaniam, Zaleha Abdullah,
Penerbit : Venton Publishing, Kuala Lumpur
ISBN: 983-2661-25-0

3. Title : Fundamental of Telecommunication,
Year : 2008,
Authors : Rio Sumarni Sharifuddin, Megat Aman Zahiri Megat Zakaria, Noor Azean Atan, Mohd Fadzli Ali, Norah Md Noor and Rosni Zamuddin Shah Sidek
Penerbit : Venton Publishing, Kuala Lumpur
ISBN : 9789675065194

4. Title : Inovasi bahan pengajaran dan pembelajaran berasaskan komputer
Year : 2008,
Editor : Jamaluddin Harun, Noor Azean Atan, Norah Md Noor
Penerbit UTM, Skudai
ISBN : 978-983-52-0514-9

Book Chapters

1. Norah Md Noor, Noor Azean Atan & Nur Ayuni Abu Talib (2012), Pembangunan Perisian Latih Tubi Secara Adaptif Bagi Pembelajaran Pengenalan Kepada Pengaturcaraan Berstruktur, Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Komputer, Johor Bahru : Penerbit UTM Press

2. Mohamed Noor Hassan, Jamalludin Harun & Norah Md Noor (2013), Bab 5 : Bahan Sokongan Pembelajaran, Akademia Baru Inovasi Pembelajaran , Johor Bahru : Penerbit UTM Press

3. Noor Azean Atan, Hiew Yee Fun, Baharuddin Aris & Norah Md. Noor (2008), Bab 1 : Penggunaan E-Pembelajaran Di UTM, Isu-Isu dalan e-Pembelajaran, Johor Bahru : Penerbit UTM Press (ISBN 978-983-52-0522-4)

4.ย Noor Azean Atan, Norah Md. Noor & Mohd Fadzli Ali (2008), Bab 7 : Pembelajaran Aktif Dalam Menerapan Kemahiran Generik, Isu-Isu dalan e-Pembelajaran, Johor Bahru : Penerbit UTM Press (ISBN 978-983-52-0522-4)

5. Norah Md Noor, Jamalludin Harun & Baharuddin Aris (2008), Bab 8 : Sistem Pengajaran Pintar (ITS) Berasaskan Pendekatan Pedagogi dan Andragogi, Inovasi bahan pengajaran dan pembelajaran berasaskan komputer, Johor Bahru : Penerbit UTM Press (ISBN 978-983-52-0514-9)

6. Mohd Fadzli Ali, Tang Jun Chin, Zaleha Abdullah, Noor Azean Atan & Norah Mohd Noor (2008), Bab 3 : Pembelajaran Kolaboratif Dalam Sistem EPembelajaran, Isu kemahiran ICT dalam pengajaran dan pembelajaran, Johor Bahru : Penerbit UTM Press (ISBN 978-983-52-0520-0)

7. Saharani binti Abdullah, Norah Md Noor & Baharuddin Aris (2008), Bab 4 : Pembangunan Dan Penilaian Laman Web Berasaskan Pendekatan Kolaboratif, Reka bentuk dan pembangunan e-pembelajaran,ย Johor Bahru : Penerbit UTM Press (ISBN 978-983-52-0539-2)

8.ย Noor Adreen Md Hamdani & Norah Md Noor (2008), Bab 5 : Pembangunan Perisian Pembelajaran
Berasaskan Web Menggunakan Kaedah Simulasi, Reka bentuk dan pembangunan e-pembelajaran,ย Johor Bahru : Penerbit UTM Press (ISBN 978-983-52-0539-2)