Conference Proceedings

1. Baharuddin Aris, Mohamad Bilal Ali, Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir, Noor Azean Atan, E-Learning Research and Development or e-Learning Related to Learning Computer Science, Information Technology and Multimedia: Universiti Malaysiaโ€™s Experience, Proceeding of 3rd International Conference on University Learning and Teaching, Concorde Hotel Shah Alam, Selangor, 14 โ€“ 15 Mac 2006.

2. Norah Md. Noor, Noor Azean Atan, Mohd Fadzli Ali, Penerapan Kemahiran Generik Melalui Pembelajaran Aktif Dikalangan Pelajar Fakulti Pendidikan, Utm Untuk Subjek Bahasa Pengaturcaraan. In Proceeding of 19th Convention of Educational Technology, Awana Porto Malai, Langkawi, Malaysia, 9 โ€“ 11 Setember 2006.

3. Noor Azean Atan, Hiew Yee Fun, Baharuddin Aris & Norah Md Noor, Faktor โ€“ Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning di Kalangan Pelajar, In Proceeding of 19th Convention of Educational Technology, Awana Porto Malai, Langkawi, Malaysia, 9 โ€“ 11 Setember 2006.

4. Mohd Fadzli Ali, Tang Jun Chin, Zaleha Abdullah, Norah Md. Noor & Noor Azean Atan, Pengaplikasian Pembelajaran Kolaboratif dalam Sistem Pembelajaran E-Pembelajaran bagi Mata Pelajaran Bahasa Gubahan (SPM 2322) di Fakulti Pendidikan, UTM, In Proceeding of 19th Convention of Educational Technology, Awana Porto Malai, Langkawi, Malaysia, 9 โ€“ 11 Setember 2006.

5. Saharani Binti Abdullah, Norah Md Noor, Baharuddin Aris, Pembangunan Dan Penilaian Pembelajaran Menerusi Web Bagi Sub Topik โ€œMembina Laman Webโ€ Berasaskan Pendekatan Kolaboratif , in Proceeding of 1st International Malaysian Educational Technology Convention, Sofitel Palm Resort, Senai, Malaysia, 2nd โ€“ 5th November 2007

6. Noor Adreen Md Hamdani, Norah Md Noor, Baharuddin Aris, Pembangunan Perisian Pembelajaran Berasaskan Web Menggunakan Kaedah Simulasi Bagi Sub Topik Teknologi Rangkaian Tanpa Wayar Untuk Rangkaian Kawasan Setempat , in Proceeding of 1st International Malaysian Educational Technology Convention, Sofitel Palm Resort, Senai, Malaysia, 2nd โ€“ 5th November 2007

7. Fadzli Ali, M, Nihra Haruzuan M.Said, Rosni Zamuddin Shah Sidek & Norah Md Noor. 2005. The Application of elearning in Supporting Teaching and Learning: An Overview, Paper presented at the International Symposium on E-Learning (ISEL 2005), Kota Kinabalu, Sabah, 24 โ€“ 25 July 2005.