Technical Reports and Other Publications

PUBLICATIONS: REPORTS

Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun, Norah Md Noor (2009). A Survey On Andragogy Principles For Web-Based Instruction In Malaysia Higher Education. Research Report, Fundamental Research Grant Vot No. 78115

Baharuddin Aris, Kok Boon Shiong, Maizah Hura Ahmad, Mohamad Bilal Ali, Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir, Manimegalai Subramaniam, Mohd. Nihra Haruzuan Mohammad Said, NorahMd. Noor, Noor Azean Atan and Zaleha Abdullah (2006). Keberkesanan Pembelajaran Perisian Goal Programming Menggunakan Perisian Rakaman Skrin (Effectiveness Of Learning A Goal Programming Software Using A Screen Capture Software): Research Report, RMC: Vot No. 71923.

Noor Azean Atan, Norah Md Noor, etc (2008) Pembangunan Pengujian Adaptif Berbantukan Komputer Berasaskan Latih Tubi Untuk Pengajaran Subjek Pengenalan Kepada Pengaturcaraan Komputer: Research Report, DPP Vot No. 76548 : RM5000

PUBLICATIONS: MODULES

Rio Sumarni, Megat Aman Zahiri, Mohd Fadzli Ali, Norah Md. Noor, Noor Azean Atan, Rosni Zamuddin Shah Sidek (2005). Telecommunication and Computer Network Module, Fakulti Pendidikan, UTM.

Norah Md Noor, Mohd. Nihra Haruzuan, Noor Azean Atan (2003). Modul Bahasa Pengaturcaraan 1 Dalam Konteks C++, Fakulti Pendidikan, UTM.