Undergraduate Final Year Projects

Session 2012/2013

Munirah :framework For Learning Using Video Based On Cognitive Load Theory among Kinaestatic, Audio and Visual Learners

Nurul โ€˜Izzati binti Hamizan : Framework For Learning Using Video Based On Cognitive Load Theory Among Visual Learners

Radhiah B. Rahim : Development of video for learning Physicย based on Persuasive Theory

Lina Liyana :Development of video for learning Advanced Differential Equation based on 5 Phase Needham

Khairiyah Kadar : Development of video for learning Advanced Differential Equation ย based on Cognitive Load Theory

Session 2011/2012

Siti Nurfareha Binti Samsurkhar : Modul Pembelajaran Topik Fungsi Dalam Pengaturcaraan C++ Berasaskan Model Ideal

Muhammad Helmy Bin Rani : Kajian Perbandingan Keberkesanan Blog Pengajaran berasaskan Elemen Video Berbanding Grafik Berserta teks

Nurulhidaya Binti Hashim : Pembangunan Prototaip Sistem Pengiraan Bmi, Bmr, Rmr Dan Kalori Makanan

Noor Izzati Bte Ariff : Pembangunan Laman Blog Mengenai Masalah Obesiti dalam Kalangan Kanak-kanak

Nurul Izzanie Binti Rohani@adnan : Kajian Mengenai Strategi Pengajaran Dan Kerangka Blog tutorial Yang Efektif Yang Menjadi Pilihan Pengguna

Md Mahyuddin Bin Mamud : Pembangunan Prototaip Sistem Helpdesk E-learning Universiti Teknologi Malaysia

Macbrian Rudiano Mun : Pembangunan Perisian Pbk Matematik Tingkatan 4, Bagi tajuk Kebarangkalian 1 Menggunakan Pendekatan kontekstual

Prevous Undergraduate Research Project

1. Pembangunan Sistem Pembelajaran Berasaskan Web Di bawah Tajuk Html: Integrasi Elemen Audio Dan Video. oleh Suhaili Binti Samsuri,
Tahun : 2006

2. Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan komputer (PBK) Bagi Subjek Bahasa Pengaturcaraan berasaskan Visual Dalam Tajuk Pengaturcaraan berstruktur : Gelung oleh Yoe Pick Ling
Tahun : 2006

3. Pembangunan Perisian Multimedia Pembelajaran berbantukan Komputer (PBK) Satu Topik Dalam Visual Basic bernama general Procedure oleh Wong Jin Wen
Tahun : 2006

4. Pembangunan Perisian Latih Tubi Untuk Subjek pengenalan Kepada Pengaturcaraan Berstruktur (c++) oleh Wan Norazimah Binti Wan Mohd Zainudin
Tahun : 2006

5. Pembangunan Sistem Pembelajaran Berasaskan Web Bagi mata Pelajaran Matematik Tambahan Tingkatan 5 bertajuk Gerakan Pada Garis Lurus ( Sesaran, Halaju, Dan Pecutan ) oleh Sim Tiek Ann
Tahun : 2007

6. Penambahbaikan Laman Web Pendidikan Untuk Pelajar Universiti Di Bawah Tajuk “introduction To Javascript” oleh Hafizah Binti Pakah
Tahun : 2007

7. Penguasaan Bahasa Inggeris Dan Hubungannya Dengan pencapaian Dalam Matematik (satu Tinjauan Ke Atas pelajar Tahun Dua Fakulti Pendidikan) oleh Hii Ching Fen
Tahun : 2007

8. Pembangunan Perisian Berasaskan Web Di Bawah Tajuk metematik Tulen: Vektor – Halaju Relatif oleh Ling Ik Hie
Tahun : 2007

9. Pembangunan Perisian Pembelajaran Berasaskan Web Untuk subjek Teknologi Maklumat Dan Komunikasi tingkatan 4 – Penyelenggaraan Komputer Peribadi oleh Azmawati Bt Mohamad
Tahun : 2007

10. Pembangunan Perisian Simulasi Amali Kimia Tingkatan 5 Berasaskan Web Bagi Eksperimen Terpilih oleh Nur Harlyana Binti Harun
Tahun : 2007