Master Students

  • Taught Course

Priya A/P Segharan: YouTube As a Mediator In Learning Science Among Students.

Noor Faizah Binti Ahmad Rahayu: Keberkesanan Teka Silang Kata Dalam Meningkatkan Kefahaman Pelajar Dalam Topik Jadual Berkala Unsur.

Nur Adilah Binti Abdol Samat: Modul Ikatan Kimia Menerusi Pembelajaran Berasaskan Senario.

Nazratul Saadah Binti Baharuddin: Perlaksanaan Service Learning Berfokuskan Stem Di Fakulti Pendidikan.

Noor Hanizah Binti Ariffin: Pembelajaran Kimia Menerusi Kaedah Permainan.

Murugan A/L Sandaram: Perlaksanan Amalan Refleksi Dalam Kalangan Guru-Guru Sains Daerah Johor Bahru.

Siti Najihah Binti Jamal: Perlaksanaan Pengajaran Stem Dalam Kalangan Guru di Daerah Melaka.

Noryana Binti Mohd Nor: Tahap Kemahiran Manipulatif Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat.

Nurfariha Binti Kamaruddin: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Saintifik: Pembelajaran Stem Sebagai Strategi Penyelesaian.

Farhanawati Bt Zuraimi: Tahap Motivasi Dari Aspek Kognitif, Afektif Dan Konatif Terhadap Mata Pelajaran Kimia Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah.

Nurul Nadia Binti Razali: Amalan Penyeliaan Dalam Kalangan Pensyarah Fakulti Pendidikan.

Lee Kha Ling: Keberkesanan Modul Litar Elektrik Terhadap Peningkatan Tahap Kefahaman Pelajar Dalam Tajuk Tenaga Elektrik.

Vicki Artika: Learning Space to Support the Effectiveness of Student-Centered Learning Implementation in Higher Education.

Nurun Nadia Binti Masrom: Model Pembelajaran Berasaskan Masalah Dalam Kalangan Guru Kimia. 

Norashikin Bte Abd. Jalil: Kesediaan Pelajar Mengaplikasikan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam Subjek Sains Tingkatan 1.

Aini Aziziah Binti Ramli: Kurikulum Sains Di Sekolah Agama.

Nur Farahain Binti Ahmad Adin: Pembangunan Modul Chem Q Berdasarkan PPK Bagi Konsep Persamaan Kimia.

Minah Binti Selamat: Pembinaan Modul Kimia Um Berasaskan Pengetahuan Pedagogi (IPK) Bagi Topik Ikatan Kimia.

Jasni Bin Omar: Pendekatan Pembelajaran Kooperatif Stad Dalam Topik Keisomeran Sebatian Karbon.

Low Suan: Tuition in chemistry.

Mangai Solomon: AR in chemistry Education.

  • Mixed – Mode

Yip Lai Foong: Pro-Ico Module in Learning Chemistry Bonding.

Nurhasyimah Binti Ismail: Model Kurikulum Sains Berasaskan Karakter Nobel Saintis Muda Islam Masa Hadapan.

Adibah Alwi: POE in Chemistry Education.

  • Research

Siti Anisha Binti Samsudin: Amalan Refleksi Pendidik Kimia Menggunakan Perisian Refleksi Mudah Alih Berfokuskan Pengetahuan Kandungan Pedagogi.

Najihah Binti Saimi: Profail Strategi Pengajaran Kbat Dalam Topik Matematik.

Intan Bidayu Bte Mohd Rafi: Indikator Pemilihan Pelajar Ke Aliran Sains Menurut Aspirasi Murid Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025.