Noteworthy Projects

2013

 1. Model Kurikulum Sains Berasaskan Karakter Nobel Saintis Muda Masa  Hadapan
  FRGS
  Ketua Penyelidik
 2. Kerangka Pemikiran Saintifik Berpaksikan Penyepaduan Domain Afektif, Kognitif Dan Psikomotor Bagi Membangunkan Pelajar Beradab Mithali
  FRGS
  Penyelidik
 3. Pembangunan UTM SPACES
  Dana Penyelidikan Pengajaran
  Penyelidik

2012

Dana Pengajaran dan Pembelajaran (CTL, UTM)
Penyelidik

Keberkesanan Pengetahuan Pedagogi Kandungan (PPK)  Bagi
Membantu Pensyarah UTM Melaksanakan Penambahbaikan
Berterusan Dalam Proses P&P.

2011

Dana Pengajaran dan Pembelajaran (CTL, UTM)
Penyelidik
Inkuiri Terbuka Saintifik (Scientific Open Inquiry) Dalam Memperkasakan
Kursus Amali Di Universiti Teknologi Malaysia

Research University Grant (UTM)
Penyelidik
Pemikiran saintifik pelajar abad ke-21

2009

Grant FRGS
Penyelidik
Comprehensive indicators of mathematics and science
understanding among secondary school students