Undergraduate Final Year Projects

 • Jaslina Jasmi: Pembinaan Modul Pro Elektrolisis Berasaskan Pengetahuan Pedagogi Kandungan.
 • Najiha Saimi: Modul Pengajaran Quranic Penaakulan Matematk Berasaskan Kaedah Inkuiri.
 • Nor Azizah Yacob: Mengkaji Tahap Minat Pelajar Terhadap Mata Pelajaran.
 • Surya’ain Ahmad: Tahap Kesedaran Pelajar Tahun 4 Fakulti Pendidikan Utm Terhadap Perlaksanaan Pentaksiran Bersaskam Sekolah.
 • Normasurianiimohd Nor: Amalan Guru Sainsterhadap Penilaian Sains Yang Berkesan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran.
 • Junaidah Binti Mohammad Salleh: Tahap Kefahaman Kemahiran Meramaldan Membina Hipotesis.
 • Siri Hamidah Maarof: Kefahaman, Amalan Dan Penggunaan Refleksi Terhadap Pengajaran Guru Sains Sekolah Menengah Kebangsaan di Daerah Kulai, Johor.
 • Nur Amira Syaffilin Binti Sabtu: Perbandingan Pelaksanaan Pengetahuan Pedagogi Kandungan (PPK) Antara Pensyarah Kimia Pakar Dan Pensyarah Kimia Novis Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran.
 • Nurul Aini Binti Ahmad: Penguasaan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi Dalam Membina Hipotesis Dan Mentafsir Maklumat.
 • Siti Anisha Binti Samsudin: Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Menerusi Pandangan Guru.
 • Nurshamela Binti Saim: Modul Pengajaran Cahaya Quran Berasaskan Kaedah Inkuiri Bagi Topik Pantulan Cahaya 4.
 • Norasilah Binti Zainal: Amalan Pengetahuan Pedagogi Kandungan (PPK) Dalam Kalangan Pensyarah Kimia Universiti Teknologi Malaysia.
 • Syafiqah Binti Mohd Hairon: Modul Pengajaran Q-Redoks Berasaskan Model 5e Bagi Topik Pengaratan Dalam Unsur Redoks.
 • Siti Musitah Binti Soefjan Joefnoes: Tahap Kefahaman Dan Amalan Pengajaran Guru Sains Sekolah Menengah Di Zon Gombak Terhadap Pendekatan Inkuiri Penemuan.