PhD Students

  • Ongoing

Aini Aziziah Binti Ramli: Pembinaan Dan Pengujian Model Penerapan Al Quran Bagi Pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan Dan Matematik. 

Sharifah Nurarfah Binti S. Abd Rahman: Modul Pembelajaran Matematik Berasaskan Pendekatan Analogi.

Arshad Bin Jais: Pemikiran Kritis Dalam Kalangan Guru Kimia.

Mohd Anuar Nasri Bin Nasir: Modul Pembelajaran Kimia Berasaskan Model Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 4.

Mangai Solomon: Visualization in Chemistry.

Low Suan: Forest STEM Module. 

Liyana: Virtual Lab Model.

  • Bind thesis 

Salina Sangguro: Skema Pemikiran Penyelesaian Masalah bagi topik Stoikiometri.

  • Correction after viva

Siti Najihah: Kreativiti dalam Pendidikan Kimia.

  • Graduated

Chee Ken Nee: Designing Mobile Learning Communication Aid as An Android App.

Intan Baizura Binti A. Ghani: Peta Konsep Sebagai Alat Pentaksiran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam Aktiviti Makmal. 

Jenny: Framework For Teacher Student Interaction in Chemistry Laboratory.