Books and Book Chapters

Sanitah Mohd. Yusof (et.al)  (2004). Panduan Meningkatkan Kecerdasan Emosi. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia      

Sanitah Mohd. Yusof (et.al) (2001). Pengenalan Kepada Penulisan Ilmiah.  Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Sanitah Mohd. Yusof dan Abdul Rahim Hamdan (ed.) (2015). Kurikulum Negara Bangsa.  Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. ISBN : 9789835211614

Sanitah Mohd. Yusof, Mohamed. Najib Abdul Ghaffar (ed.) (2015).Penilaian Berasaskan Sekolah : Kesediaan Guru. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. ISBN : 978983521160

Sanitah Mohd. Yusof, Ahmad Johari bin Sihes (ed.) (2016). Penyelidikan dalam Perancangan dan Perlaksanaan Kurikulum. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. ISBN 9789835213687

Sanitah Mohd. Yusof, Hamdan Said dan Lokman Mohd. Tahir (ed.) (2013). Paradigma Baru Pendidikan di Malaysia: Konsep dan Penyelidikan. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. ISBN : 9789835208829

Sanitah Mohd. Yusof. “Internationalization of Higher Education in  Malaysian Public Instituition: Concepts, Rationale and Strategy” dalam Educational Issues, Research and Strategy. (2013). Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. ISBN: 9789835208812

Sanitah Mohd. Yusof. “Aplikasi Model Van Dijk dan Meijer dalam Menentukan Tahap Pengantarabangsaan IPTA di Malaysia. ” dalam Paradigma Baru Pendidikan di Malaysia : Konsep dan Penyelidikan (2013). Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. ISBN: 9789835208829

Sanitah Mohd. Yusof. “Kurikulum Sekolah Antarabangsa. ” dalam Penyelidikan dalam Pendidikan  (2014). Penerbit Universiti Teknologi Malaysia

Lokman Mohd. Tahir, Sanitah Mohd. Yusof. “Beneficial Aspects of Mentoring” dalam Essays and Educational Studies (2014). Penerbit Universiti Teknologi Malaysia