Undergraduate Final Year Projects

1. Ahmad Syahideen bin Ahmad Giran-Keutamaan Penggunaan Wang PTPTN Dalam Kalangan Mahasiswa Tahun Akhir Sarjana Muda Sains serta Pendidikan di Fakulti Pendidikan, UTM, skudai

2.Nur Syahidah Binti Khamis-Tahap Pengetahuan Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Cina Terhadap konsep Satu Malaysia

3.Mohamad Faqih bin Junus-Kesediaan Guru dan Infrastruktur Dalam Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekoalh

4.Izyan binti Ismail- Persepsi Guru Sekolah Rendah Terhadap Perlaksanaan Sistem Penilaian Pentaksiran Berasaskan Sekoalh

5.Adlisa binti Adam- Tahap Kesedaran Mahasiswa Tahun Empat Terhadap Kepentingan Kampus Lestari