Master students

Masters of Education (Curriculum and Instructions) (Mixed-mode)

 Kameiza bt. Mohamed Kassim. Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah di Sekolah Kurang Murid. Penyelia Utama. (Graduated 2015)

Khasnor bt. Kamdi. Penerapan Nilai Murni melalui Kurikulum Tersembunyi dalam kalangan Guru-guru Sekolah Rendah daerah Johor Baharu. Penyelia Utama. (Graduated 2014)

Ahadiat Al-Razi. Kaedah Nyanyian dalam Membantu Pelajar Menguasai Perbendaharaan Kata Bahasa Arab. Penyelia Utama. (Graduated 2015)

Afrah Salwani bt Hj.Jusoh. Integriti Guru-guru Pendidikan Khas Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru. Penyelia Utama.On going

Masters of Education (Curriculum and Instructions) (Taught Course)

Muhammad Zawawi bin Muhammad Ali @ Yusof. Pelaksanaan Pendidikan Kelas Khas Kemahiran Al-Quran (KKQ) di Sekolah – Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Negeri Johor . Satu Kajian (2004)

Omar bin Salleh. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar dalam Pelajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam si Kalangan Guru-guru Daerah Segamat.(2004)

Mohamad Anuar bin Hayan. Pengaruh Media Dalam Pembentukan Akhlak Pelajar Kajian Kes Di Sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Daerah Muar (2004)

Nadzaruddin bin Mohd. Taib. Kesediaan Guru-guru Menggunakan Kaedah Inkuiri Penemuan dalam Pengajaran Mata Pelajaran Sejarah di Sekolah Menengah di Daerah Johor Bahru (2005)

Jelani bin Karsan. Pelaksanan Pengajaran Genre Prosa Komponen Wajib Kesusasteraan Melayu Dalam Kurikulum Bahasa Melayu Tingkatan Dua (2005)

Sulaiman bin Suhardi. Permasalahan Pelaksanaan Aktivit Kokurikulum Di Sebuah Sekolah Menengah Agama (Arab) Di Daerah Johor Bahru (2011).

Abd. Shukor bin Talib. Persepsi Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Sahsiah (2012).

Yahya bin Mahmud. Persepsi Guru dan Pelajar Di Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Pontian Terhadap Pemansuhan Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) (2012)

Zurina bintu Hamid. Pelaksaan rekod Mengajar Secara On-Line di Sebuah Sekolah Menengah Di Daerah Kluang.(2012)

Khuszairi bin Md Salih. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Tasawwur Islam Dalam kalangan Guru-guru Daerah Pontian.(2012)

Goh Wei Siang. Kesedian Guru Dunia Sains dan teknologi Tahun Dua dalam Pelaksanaan  Pentaksiran Berasaskan Sekolah Di Daerah Batu Pahat. (2013)

Zalinah binti Mohamed. Intergriti guru Dalam Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kurikulum Standard Sekolah Rendah Di EmpatBuah Sekolah Rendah Di Daerah Tampoi, Johor Bahru.(2014)

Noor Su’adah bt Mohd Nawawi. Intergriti guru dalam Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di Sekolah Rendah Luar Bandar kulaijaya.(2014)

Salmezi bin Mohamed . Intergriti Guru dalam penilaian murid Berasakan Kurikulum standard Sekolah Rendah (KSSR) di Taman Universiti,Skudai,Johor Bahru. (2014)

Mazura Binti Maktar. Kesedaran Pelajar Terhadap Program Sekolah Lestari (2014)

Mohd Khairul bin Zainal. Konsep, Rasional dan Strategi Pelaksanaan Pengantarabangsaan : Tinjauan di Dua Buat Institusi Pengajian Tinggi Swasta(2014).

Nirmala Subramaniam. Tahap Kesediaan Guru-Guru Dalam Melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Di Daerah Kluang (2014).

Mohd. Nor Firdaus bin Ngamar. Konsep, Rasional dan Strategi Pelaksanaan Pengantarabangsaan di Institusi Pengajian Tinggi Swasta. (2014)

Nur Hafizah binti Jasni. Kesediaan Guru Melaksanakan Lesson Study Di Sekolah Menengah Harian di Daerah johor Bahru.(2015)

Noorulhuda binti Abd Jalil.Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian dalam Kalangan Guru. (2015)

Hafiza binti Kadir. Tahap Tekanan Emosi Guru Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Daerah Kulaijaya(2015).

Aznita binti Abu. Pelaksanaan Pendekatan Belajar Melalui Bermain Dalam Kalangan Guru-Guru Prasekolah Daerah Kulaijaya(2015).

Ida Haryana binti Zainal Abidin. Persepsi Pelajar Dan Analisis Kesilapan Matematik Berayat Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Satu Dan Tingkatan Dua Di Sekolah Menengah Agama Bugisiah, Pontian(2015).

Nur Nadzirah binti Badli. Peranan Dan Penghayatan Guru Pendidikan Islam Ke Arah Pembentukan Peribadi Pelajar Kamil (2015).

Suhaimi bin Abd. Wahid. The Competency of English Language Teachers in Implementing the English Language Literacy Programme (2016)

Asha D/O Rajaseran. The Implementation of New Primary School Standard Based Curriculum [KSSR] English Language in Malaysian Tamil Schools (2017)

Seetha A/P Sinakhan. Kesediaan  Guru Sekolah Tamil Menggunakan Kahoot Dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Daerah Pasir Gudang (2017).

Roziana binti Din. Pelaksanaan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah Pasir Gudang (2017).