Original Books

 1. Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir (1999). Macromedia Authorware Attain 5 : Pengenalan (Siri 1), Kuala Lumpur: Venton Publishing
 2. Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir (1999). Macromedia Authorware Attain 5 : Fungsi & Pembolehubah Dalaman (Siri 2), Kuala Lumpur: Venton Publishings.
 3. Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir (1999). Pengenalan kepada Multimedia, Kuala Lumpur: Venton Publishings.
 4. Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir (2000). Grafik Digital : Asas Penggunaan Adobe Photoshop 6 (Siri 1), Kuala Lumpur: Venton Publishings.
 5. Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir (2000). Menguasai Dunia Grafik Berkomputer : Adobe Photoshop 6 (Siri 2), Kuala Lumpur: Venton Publishings.
 6. Mohd Salleh Abu and Zaidatun Tasir. (2000). Pengenalan Kepada Analisis Data Berkomputer : SPSS 10.0 for Windows, Kuala Lumpur: Venton Publishings.
 7. Baharuddin Aris, Mohammad Bilal Ali, Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir (2001). Sistem Komputer & Aplikasinya, Kuala Lumpur: Venton Publishings.
 8. Jamalludin Harun, Baharuddin Aris and Zaidatun Tasir (2001). Pembangunan Perisian Multimedia: Satu Pendekatan Sistematik, Kuala Lumpur: Venton Publishings.
 9. Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir (2001). Macromedia Flash 5: Konsep & Asas Penggunaan (Siri 1), Kuala Lumpur: Venton Publishings
 10. Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir (2001). Macromedia Flash 5: Grafik dan Animasi Digital (Siri 2), Kuala Lumpur: Venton Publishings
 11. Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir (2001). Menguasai Perisian Pemproses Perkataan : Microsoft Word XP, Kuala Lumpur: Venton Publishings
 12. Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir (2001). Menguasai Perisian Persembahan Elektronik : Microsoft Power Point XP, Kuala Lumpur: Venton Publishings
 13. Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir (2001). Menguasai Perisian Pangkalan Data : Microsoft Access XP (Siri 1), Kuala Lumpur: Venton Publishings
 14. Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir (2001). Menguasai Perisian Hamparan Elektronik: Microsoft Excel XP, Kuala Lumpur: Venton Publishings
 15. Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir (2002).  Adobe Photoshop 6: Digital Graphics & Mastering Computer Graphics, Kuala Lumpur: Venton Publishings.
 16. Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir (2002). Menguasai Perisian Pangkalan Data: Microsoft Access (Siri 2), Kuala Lumpur: Venton Publishings
 17. Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir (2002). Menguasai Perisian Pembangunan Halaman Web : Microsoft Front Page XP, Kuala Lumpur: Venton Publishings
 18. Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir (2002). Microsoft Office XP : Word, Excel, Access & Power Point, Kuala Lumpur: Venton Publishings
 19. Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir (2002). Macromedia Flash 5: Interaktiviti Menggunakan ActionScript (Siri 3), Kuala Lumpur: Venton Publishings
 20. Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir (2002). Macromedia Authorware 6 : Asas Pembangunan Aplikasi Multimedia Interaktif (Siri 1), Kuala Lumpur: Venton Publishings.
 21. Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir (2002). Macromedia Authorware 6 : Pengenalan kepada Fungsi & Pembolehubah (Siri 2), Kuala Lumpur: Venton Publishings.
 22. Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir (2002). Macromedia Authorware 6 : Projek Interaktif Aras Tinggi (Siri 3), Kuala Lumpur: Venton Publishings.
 23. Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir (2002). Macromedia Dreamweaver MX : Asas Pembangunan Halaman Web (Siri 1), Kuala Lumpur: Venton Publishings.
 24. Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir (2002). Macromedia Authorware 6 : Macromedia Dreamweaver MX : Pembangunan Web Dinamik & Interaktif (Siri 2), Kuala Lumpur: Venton Publishings.
 25. Zaidatun Tasir and Mohd Salleh Abu.(2003). Analisis Data Berkomputer: SPSS 11.5 for Windows, Kuala Lumpur: Venton Publishings.
 26. Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir (2003).  Adobe Photoshop 7.0: Konsep dan Asas Penggunaan (Siri 1), Kuala Lumpur: Venton Publishings.
 27. Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir (2003). Adobe Photoshop 7.0: Fotografi Digital, Web dan Multimedia (Siri 2), Kuala Lumpur: Venton Publishings.
 28. Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir (2003). Visual Basic .NET: Pengenalan kepada Bahasa Pengaturcaraan, Kuala Lumpur: Venton Publishings.
 29. Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir (2003). Multimedia Dalam Pendidikan, Kuala Lumpur: PTS Publications.
 30. Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir (2004). Multimedia Menerusi Macromedia Flash MX 2004, Kuala Lumpur: Venton Publishings.
 31. Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir (2005). Multimedia: Konsep dan Praktis, Kuala Lumpur: Venton Publishings.
 32. Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir (2005). Animasi: Dari Helaian Kertas ke Skrin Digital, Kuala Lumpur: Venton Publishings.
 33. Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir.(2006). Teknologi dan Rekabentuk Grafik Digital, Kuala Lumpur: Venton Publishings.
 34. Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir.(2006). Teknologi Audio Digital (Teori & Praktis), Kuala Lumpur: Venton Publishings.
 35. Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir.(2006). Teknologi Audio Digital (Teori & Praktis), Kuala Lumpur: Venton Publishings.
 36. Jamalludin Harun dan Zaidatun Tasir (2007), Asas Reka Bentuk Laman Web, Kuala Lumpur: Venton Publishings.