Undergraduate

Undergraduate Students (BSc) Final Year Supervision

1999/2000

Name of student: Maimon Deraman
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik)
Title/Scope of Thesis : Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Dalam Satu Tajuk Pepejal dan Isipadu Untuk Tingkatan Satu

Name of student : Sukeri Makhtar
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik)
Title/Scope of Thesis : Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Mata Pelajaran Matematik KBSM Tingkatan Satu: Poligon

Name of student : Suzana Che Harun
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik)
Title/Scope of Thesis : Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Mata Pelajaran Matematik KBSM Tingkatan Satu (Perimeter dan Luas)

Name of student : Abdul Halim Samad/Abdul Samad
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik)
Title/Scope of Thesis : Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Bertajuk: Pepejal dan Isipadu II (Mencari Luas Permukaan Pepejal Tingkatan 2)

Name of student : Che Rahim Ibrahim
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains)
Title/Scope of Thesis : Pembinaan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Bertajuk “ Sistem Perkumuhan Dalam Manusia”

Name of student : Yadevan Anumanathan
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kej. Elektrik)
Title/Scope of Thesis : Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Bagi Mata Pelajaran Kejuruteraan Elektrik Tingkatan Empat: Kuantiti dan Unit Elektrik

Name of student : Tiza Lytha Rimaya Musly Thahar
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kej. Mekanikal)
Title/Scope of Thesis : Reka Bentuk Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer bagi Mata Pelajaran Amalan Ketukangan Bertajuk Proses Penyambungan – Kimpalan

Name of student : Rarni Ahmad
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
Title/Scope of Thesis : Perisian Alatan Tangan Menukul dan Memutar Kerja Kayu dan Logam Bagi  Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu Hingga Tingkatan Tiga

Name of student : Nasrudin Rahim
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik)
Title/Scope of Thesis : Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer Tajuk: Teorem Pithagoras Tingkatan 2

Name of student : Yap Sao Wen
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
Title/Scope of Thesis : Reka Bentuk Perisian Untuk Tajuk Pembiakan Tumbuhan Secara Seks Dalam Mata Pelajaran Pembiakan Tumbuhan dan Pengurusan Tanaman (SPH 2212)

2003/2004

Name of student : Yeong Lai Vang
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains)
Title/Scope of Thesis : Pembangunan Perisian Gelombang Cahaya Berasaskan Pendekatan Kecerdasan Logik-Matematik dan Kecerdasan Visual

Name of student : Tity Marwani Mohamed
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer Serta Pendidikan (Kimia)
Title/Scope of Thesis : Pembangunan Perisian Multimedia berasaskan Pendekatan Kecerdasan Logik-Matematik bagi tajuk Ikatan Kimia KBSM Tingkatan 4

Name of student : Siti Esah Jusoh
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer Serta Pendidikan (Kimia)
Title/Scope of Thesis : Perisian Multimedia Berasaskan Kecerdasan Logik     bagi Mata Pelajaran Kimia Tingkatan 4

Name of student : Wan Shiau San
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains)
Title/Scope of Thesis : Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Kecerdasan Logik-Matematik bagi tajuk Haba dan Pemindahannya Sains KBSM Tingkatan Satu

Name of student : Cheah Jin Jin
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains)
Title/Scope of Thesis : Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Kecerdasan Logik-Matematik dan Naturalistik bagi Tajuk Bunga Sains Tingkatan Tiga

Name of student : Zainawati Zainal
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik)
Title/Scope of Thesis : Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Kecerdasan Ruang Visual dan Interpersonal bagi Tajuk Koordinat Tingkatan 2

Name of student : Nurulziah Mohd Ezani
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer Serta Pendidikan (Matematik)
Title/Scope of Thesis : Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Kecerdasan Verbal-linguistik Bagi Tajuk Nisbah, Kadar dan Perkadaran Tingkatan 2

Name of student : Norella Abd Kadir
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer Serta Pendidikan (Matematik)
Title/Scope of Thesis : Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Kecerdasan Ruang Visual bagi Tajuk Poligon Tingkatan 1

2004/2005

Name of student : Nur Akmar Azman
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer Serta Pendidikan (Matematik)
Title/Scope of Thesis : Pembangunan Laman Web Berasaskan Prinsip Andragogi untuk Kegunaan Pelajar Universiti (Animasi)

Name of student : Mohd Amien Mohd Yasin
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer Serta Pendidikan (Matematik)
Title/Scope of Thesis : Pembangunan Laman Web Berasaskan Prinsip Andragogi untuk Kegunaan Pelajar Universiti (Grafik)

Name of student : Muhamad Abid Ab. Kadir
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer Serta Pendidikan (Matematik)
Title/Scope of Thesis : Pembangunan Laman Web Berasaskan Prinsip Andragogi untuk Kegunaan Pelajar Universiti (Video)

Name of student : Zaleha Yusuf
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kej. Elektrik)
Title/Scope of Thesis : Pembinaan Perisian Multimedia berasaskan Pendekatan Konstruktivisme bagi Tajuk Lukisan Pengorakan Kaedah Selari Lukisan Kejuruteraan Tingkatan 5

Name of student : Hanani Abd Rashid
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kej. Elektrik)
Title/Scope of Thesis: Pembangunan Perisian Pembelajaran berbantukan Komputer (PBK) berasaskan Pendekatan Konstruktivisme bagi Matapelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Tingkatan 4 (Keelektromagnetan)

Name of student : Fatimah Farahiyah Mohd Zahid
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kej. Elektrik)
Title/Scope of Thesis : Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Pendekatan Kecerdasan Logik Matematik dan Kinestetik bagi Tajuk Perintang Untuk Matapelajaran Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Tingkatan 4

2005/2006

Name of student : Aznita Mastor
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Fizik)
Title/Scope of Thesis : Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Strategi Metakognitif Bagi Topik Momentum dan Keabadian Momentum Fizik Tingkatan 4

Name of student : Norwarni Abdul Manap
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Fizik)
Title/Scope of Thesis : Pembangunan Laman Web Berasaskan Strategi Metakognitif Bagi Tajuk Ketumpatan Fizik Tingkatan Empat

Name of student : Nur Sakinah Mohd Isa
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Fizik)
Title/Scope of Thesis : Pembangunan Laman Web Berasaskan Strategi Metakognitif Bagi Topik Kesan Daya dan Impuls Fizik Tingkatan Empat

Name of student : Nur Wahida Zakaria
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)
Title/Scope of Thesis : Kajian Terhadap Hubungan Antara Persepsi Pelajar Terhadap Matematik dengan Tahap Kemahiran Metakognitif Dalam Menyelesaikan Masalah Matematik

Name of student : Lim Poh Choo
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)
Title/Scope of Thesis : N/A

2006/2007

Name of student : Aidil Akhbar
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Fizik)
Title/Scope of Thesis : Pembangunan Sistem Pembelajaran Berasaskan Projek Bagi Pembelajaran Grafik Digital

Name of student : Nurhafiza Mohd Shukri
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Fizik)
Title/Scope of Thesis : Pembangunan Sistem Pembelajaran Berasaskan Objek Pembelajaran Digital bagi Pembelajaran Rangkaian Komputer

Name of student : Siti Nor Rahimah Rosli
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Fizik)
Title/Scope of Thesis : Pembangunan Sistem Pembelajaran Berasaskan Objek Pembelajaran Digital

Name of student : Nurul Syazwani Ismail
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Fizik)
Title/Scope of Thesis : Pembangunan Juz-Click (Kamus Multimedia Interaktif)

Name of student : Mohd Fendi
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Fizik)
Title/Scope of Thesis : Pembangunan Sistem Pembelajaran Berasaskan Objek Pembelajaran Digital bagi Pembelajaran Rangkaian Komputer

Name of student : Nur Ain Mastor
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Fizik)
Title/Scope of Thesis : Pembangunan Sistem Pembelajaran Berasaskan Objek Pembelajaran Digital bagi Pembelajaran Rangkaian Komputer

Name of student : Mohd Afendi Zulkafeli
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Fizik)
Title/Scope of Thesis: N/A

2007/2008

Name of student : Rasman Alip
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)
Title/Scope of Thesis : Penilaian Perisian Multimedia Bertajuk Pythagoras Theorem Form Two Dari Aspek Reka Bentuk Dan Pencapaian Pelajar

Name of student : Lim Bee Yeok
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)
Title/Scope of Thesis: NA

Name of student : Soh Bee Gek
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)
Title/Scope of Thesis : Kajian Terhadap Pembelajaran Perisian Garfik Berkomputer dalam Kalangan Pelajar Universiti dan Kaitannya dengan Kecerdasan Pelbagai

Name of student : See Ching Ing
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)
Title/Scope of Thesis : Kajian Terhadap Pengetahuan Mencari dan Menilai Maklumat Menerusi Internet

Name of student : Mohd Nor Azhar
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)
Title/Scope of Thesis: Pembanguan Laman Web Berasaskan Taksonomi Bloom

Name of student : Choo Lui Yiu
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)
Title/Scope of Thesis : Pembanguan Perisian Multimedia Berasaskan Taksonomi Bloom

Name of student : Siti Hanis Kamarul Zaman
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Kimia)
Title/Scope of Thesis : Pembangunan Perisian Multimedia Prasekolah bagi Pengkelasan Objek

Name of student : Nurul Amirah Ahmad Razali
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)
Title/Scope of Thesis : Pembangunan Perisian Multimedia Prasekolah bagi Pengkelasan Objek

2008/2009

Name of student : Siti Zubaidah Md Saat
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)
Title/Scope of Thesis : e-Dictionary

Name of student : Haslina Wahab
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)
Title/Scope of Thesis: Pembangunan Perisian Multimedia Interaktif Berasaskan Latihtubi

Name of student : Mohd Hasrizal Mohamad Janai
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)
Title/Scope of Thesis: NA

Name of student : Bashirah Ramlee
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)
Title/Scope of Thesis: Video Pengajaran Menerusi Web Berasaskan Pembelajaran Koperatif

Name of student : Zuriyati Jamli
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)
Title/Scope of Thesis: NA

Name of student : Norhayati Rahmat
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)
Title/Scope of Thesis: NA

Name of student : Mohd Amien Mohd Yasin
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)
Title/Scope of Thesis: NA

Name of student : Arif Salim
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
Title/Scope of Thesis: NA

Name of student : Mohd Zarir Ghazali
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
Title/Scope of Thesis: NA

Name of student : Mohd Nor Zaferi Dollah
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
Title/Scope of Thesis: NA

Name of student : Mohd Noorhisamudin Masrin
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
Title/Scope of Thesis: NA

Name of student : Nordin Alwi
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
Title/Scope of Thesis: NA

Name of student : Ahmad Lazim Taani
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
Title/Scope of Thesis: NA

Name of student : Nor Hazah Japri
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
Title/Scope of Thesis: NA

2009/2010

Name of student : Chin Sian Chui
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Fizik)
Title/Scope of Thesis: Modul Pembelajaran Kendiri bagi Perisian Adobe Phostoshop CS  Menggunakan Teori Beban Kognitif.

Name of student : Nor Azwa Husin
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)
Title/Scope of Thesis: Pembangunan Perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) Untuk Prasekolah Bagi Tajuk Kemahiran Membaca

2010/2011

Name of student : Aminuddin Hassan
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Kimia)
Title/Scope of Thesis: Persepsi Pelajar Tahun Akhir Terhadap Penggunaan Laman Sosial dalam Pembelajaran

2011/2012

Name of student : Nurul Farhana Mohd Nasir
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)
Title/Scope of Thesis: Pembelajaran Nisbah, Kadar dan Perkadaran II menerusi Laman Web Berasaskan Penyelesaian Masalah Polya

Name of student : Nurul Busyra Abdul Rahman
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)
Title/Scope of Thesis: Laman Web Pembelajaran Geometri Pepejal Tingkatan Dua Berasaskan Simulasi Fizikal

Name of student : Nurul Najikhah Ahmad Nor
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)
Title/Scope of Thesis : Pembangunan Laman Web “RealMath” Berasaskan Simulasi Fizikal bagi tajuk Penjelmaan I Tingkatan Dua.

Name of student : Farah Alina Ludin
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Fizik)
Title/Scope of Thesis : Persepsi, Penerimaan dan Kemahiran menggunakan Forum atas Talian dalam e-pembelajaran dalam kalangan Pensyarah di UTM.

Name of student : Shahizah Shukri
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Fizik)
Title/Scope of Thesis : Pengaplikasian Metacognitive Scaffolding menerusi Perbincangan atas talian serta jenis interaksi pelajar

Name of student : Christopher Emmanuel Raj Vellan
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Fizik)
Title/Scope of Thesis : Students’ Perception Towards Meaningful Learning through e-learning and Social Networking Sites as Medium for Teaching and Learning

Name of student : Nahariah Kasim
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Fizik)
Title/Scope of Thesis : Model Penerimaan Perbincangan Atas Talian dalam Kalangan Pelajar tahun Akhir di Fakulti Pendidikan

Name of student : Mohd Amin Abd Rahman
Name of degree : Ijazah Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Fizik)
Title/Scope of Thesis : Pembangunan Laman Web menggunakan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah bagi Tajuk Cahaya