Technical Reports and Other Publications

Proceedings:                                          

 1. Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir, Multimedia dalam Pendidikan: Perspektif Jabatan Multimedia Pendidikan, Fakulti Pendidikan, UTM Skudai, Proceeding of Seminar Pendidikan Sains dan Matematik & Program Penggalakkan Sains dan Teknologi 1998, anjuran AJK Sains dan Teknologi Negeri Johor Darul Takzim, Malaysia, 24 Julai 1998.
 2. Baharuddin Bin Aris, Jamalludin Bin Harun, Zaidatun Bte Tasir and Manimegalai Subramaniam. Learning multiplication tables using karaoke technique. Proceeding of the Malaysian Educational Technology Association Conference 1998, Johor Bahru, Malaysia.
 3. Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir and Manimegalai Subramaniam, Implementation of a new information technology and multimedia oriented curriculum at Jabatan Multimedia Pendidikan, UTM, Proceeding of MERA-ERA Joint Conference, 1 – 3 Disember 1999, Hotel Century Mahkota, Melaka.
 4. Mohamad Bilal Ali, Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir, Pengajaran dan Pembelajaran Maya Menerusi Teknologi Kawalan Komputer Jarak Jauh, Proceeding of Konvensyen Pendidikan UTM 2000.
 5. Baharuddin Aris, Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir, WEBCD: Media Alternatif dalam Pembelajaran Elektronik, Proceeding of Konvensyen Pendidikan UTM 2000.
 6. Zaidatun Tasir and Yap Sao Wen, Reka Bentuk Perisian Multimedia Berasaskan Teori Pembelajaran, Pendapat Tenaga Pengajar dan Pelajar serta Prinsip Rekabentuk.  Proceeding of Konvensyen Teknologi Pendidikan Ke 13: Potensi dan cabaran Dalam Pembelajaran Maya dan Elektronik,  19-21 September 2000, Hotel HillCity, Ipoh, Perak.
 7. Zaidatun Tasir and Rio Sumarni Sharifuddin, Constructivist ID Framework For Designing Educational Software Based On Learners’ Preferences In Design Aspects And Their Multiple Intelligences.  Proceeding of International Conference on Challenges & Prospects In Teacher Education, Hotel Concorde, Shah Alam, 16-17 July 2001.
 8. Learners’ Preferences in Information, Presentation, and Interaction Design for Web-Based Instructions.  Proceeding of Symposium of Online Learning (SOLE2), PWTC, Kuala Lumpur, 5 – 6 September 2001.
 9. Zaidatun Tasir and Rio Sumarni Sharifuddin, Designing and Developing Educational Courseware Based on Learner’s Learning Styles: The Multiple Intelligence Theory.  Proceeding of International Seminar Learning and Motivation: Insights from Multiple Perspectives, 8-10 October 2001, Hotel Copthorne Orchid, Pulau Pinang.
 10. Zaidatun Tasir and Rio Sumarni Sharifuddin, ID Framework For Designing Educational Software Based On Learners’ Preferences In Information, Interface, And Interactivity Design And Their Learning Diversity.   Proceeding of Twenty Sixth International Conference On Improving University Teaching and Learning (IUT), Johannesburg, Africa, 9-12 July 2001.
 11. Zaidatun Tasir and Rio Sumarni Sharifuddin, The Effectiveness of Multiple Intelligent multimedia courseware (MIMCO), Proceeding of International conference on information and communication technologies in education (ICTE 2000), Bojadoz Spain 14-16 November 2002.
 12. Zaidatun Tasir and Rio Sumarni Sharifuddin, Multiple Intelligence multimedia courseware (MIMCO): A self adaptive instruction, Proceeding of International conference for teaching and learning (COLT) Hatyai, Thailand, 14-16 October 2002.
 13. Zaidatun Tasir, Nor Azean Atan dan Sukeri Makhtar, Pembelajaran Matematik Berkomputer: Reka Bentuk Perisian Multimedia Bertajuk Poligon.  Proceeding of Seminar Pendidikan Sains dan Matematik, Peringkat Negeri Johor, UTM, 5 November 2002.
 14. Zaidatun Tasir, Esah Sulaiman, Baharuddin Aris, Mohamad Bilal Ali, Rio Sumarni Sharifuddin, Megat Aman Zahiri, Rosni Zamuddin Shah Sidek, Nor Azean Atan, Zaleha Abdullah, Penyeliaan Latihan Mengajar Secara Elektronik (E-Supervision): Satu Kajian Kes di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Proceeding of 3rd International Conference on Literacy 2003, Penang, 15-17 August 2003
 15. Zaidatun Tasir, Esah Sulaiman, Baharuddin Aris, Mohamad Bilal Ali, Rio Sumarni Sharifuddin, Megat Aman Zahiri, Rosni Zamuddin Shah Sidek, Nor Azean Atan, Zaleha Abdullah, E-Supervision: A Prototype For Teacher Training in UTM, Proceeding of 3rd International Conference on Literacy 2003, Penang, 15-17 August 2003
 16. Zaidatun Tasir & Jamalludin Harun, Pendapat Pelajar Terhadap Reka Bentuk Perisian Multimedia yang Berasaskan kepada Pendekatan Pembelajaran Konstruktivis, Proceeding of Persidangan E-Pembelajaran Kebangsaan 2004, Penang, 7 – 9 Jun 2004
 17. Zaidatun Tasir, Faktor Penggunaan Komputer dan Kaitannya dengan Kesediaan Mengikuti Pembelajaran Dalam Talian di Kalangan Pelajar Sarjana Pendidikan Di Universiti Teknologi Malaysia, Jurnal Teknologi E, Disember 2006.
 18. Mohd Fadzli Ali, Zaidatun Tasir, Mohd Nihra Haruzuan, Development An Effective Collaborative E-Learning In Complementing Traditional Face-To-Face Learning Environment In UTM, 25 – 26 Julai 2005, Proceeding of International Symposium on E-Learning (ISEL) 2005 : E-Learning : Towards Lifelong Learning, Promenade Hotel, Kota Kinabalu, Sabah.
 19. Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun, Mohd Fadzli Ali, Baharuddin Aris, The Use Of E-Learning In Universiti Teknologi Malaysia : Effective Strategies That Have Been Identified, 25 – 26 Julai 2005, Proceeding of International Symposium on E-Learning (ISEL) 2005 : E-Learning : Towards Lifelong Learning, Promenade Hotel, Kota Kinabalu, Sabah.
 20. Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun, Norah Md Noor, Problem-Based Learning & E-Learning : A Case Study in Faculty of Education, Universiti Teknologi Malaysia, 25 – 26 Julai 2005, Proceeding of International Symposium on E-Learning (ISEL) 2005 : E-Learning : Towards Lifelong Learning, Promenade Hotel, Kota Kinabalu, Sabah.
 21. Rasyidi Johan, Che Soh Said, Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun, A Framework for Personalized Web-Based Learning Management System, 25 – 26 Julai 2005, Proceeding of International Symposium on E-Learning (ISEL) 2005: E-Learning: Towards Lifelong Learning, Promenade Hotel, Kota Kinabalu, Sabah.
 22. Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir, Baharuddin Aris, Pembelajaran Berasaskan Masalah Menerusi Web: Kajian ke atas Peningkatan Aras Keyakinan Pelajar Perguruan di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, 10-12 September 2005, Proceeding of 3rd International Seminar on Learning & Motivation, ISLM 2005.
 23. Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun, Pembelajaran Matematik Menerusi Perisian Multimedia yang Berasaskan Kepada Pendekatan Kecerdasan Pelbagai: Kajian ke atas Pola Interaksi dan Peningkatan Motivasi Pelajar, 10-12 September 2005, Proceeding of 3rd International Seminar on Learning & Motivation, ISLM 2005.
 24. Zurina Yasak, Zaidatun Tasir, Rekabentuk laman web berasaskan taksonomi simpson bagi tajuk Kemahiran Mendirisiap Alat Ukur Teodolit untuk Matapelajaran Teknikal, 16 – 19 September 2005, Proceeding of Konvensyen Teknologi Pendidikan Ke-18, Hotel Grand Continental, Terengganu.
 25. Ong Chiek Pin, Zaidatun Tasir, Reka Bentuk Modul Pembelajaran Komputer Berdasarkan Teori Beban Kognitif, 16 – 19 September 2005, Proceeding of Konvensyen Teknologi Pendidikan Ke-18, Hotel Grand Continental,Terengganu.
 26. Fabilah Baharom, Zaidatun Tasir, Pengujian Berbantukan Komputer: Satu Kajian Di kalangan Guru dan Pelajar Sekolah Menengah Zon Skudai, 16 – 19 September 2005, Proceeding of Konvensyen Teknologi Pendidikan Ke-18, Hotel Grand Continental, Terengganu.
 27. Hasnah Mohamad, Zaidatun Tasir, Kerangka Penilaian Perisian Pendidikan Berasaskan Gaya Kognitif, 16 – 19 September 2005, Proceeding of Konvensyen Teknologi Pendidikan Ke-18, Hotel Grand Continental,Terengganu.
 28. Nor Azean Atan, Zaidatun Tasir, Students Acceptance Towards The Use Of Computer-Simulation In Learning Network Design: A Case Study In Faculty Of Information Technology And Quantitative Sciences, Universiti Teknologi Mara, 16 – 19 September 2005, Proceeding of Konvensyen Teknologi Pendidikan Ke-18, Hotel Grand Continental,Terengganu.
 29. Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun, Mohamad Bilal Ali, Baharuddin Aris, Penggunaan Bahasa Melayu Menerusi Kemudahan Komunikasi Digital : Satu Kajian Kes di Universiti Teknologi Malaysia, 16 – 18 September 2005, Proceeding of Persidangan Serantau Pendidikan Bahasa Melayu, Paradise Beach Resort Tanjung Bungah, Pulau Pinang.
 30. Khairiyah Mohd Yusof, Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun, Syed Ahmad Helmi, Promoting Problem-Based Learning (PBL) in Engineering Courses at the University of Technology, Malaysia, , 26 – 29 September 2005, Proceeding of 4th Asia-Pacific Forum on Engineering and Technology, Bangkok Thailand.  Forum Proceedings  Book Series: MONASH ENGINEERING EDUCATION SERIES, Pages: 21-24   Published: 2005. (Listed in ISI)
 31. Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir, Computer-Based Training in Small and Medium Enterprises, 5 – 6 December 2005, Proceeding of Workshop on Product Lifecycle Support and Training for Small and Medium Enterprises, Business & Advanced Technology Center (BATC) UTM Skudai.
 32. Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun, Khairiyah Mohd Yusof, Syed Ahmad Helmi, Effective Strategies For Integrating E-Learning in Problem Based Learning For Engineering & Technical Education, 12 – 15 Disember 2005, Proceeding of Regional Conference On Engineering Education : Engineering Education – Meeting The Challenges Of Graduates Employability (RCEE 2005), Eden Garden Hotel Johor Bahru, Johor.
 33. Khairiyah Mohd Yusof, Zaidatun Tasir, Syed Ahmad Helmi, Outcomes of Problem Based Learning, Implementation from Students Perspective, 12 – 15 Disember 2005, Proceeding of Regional Conference On Engineering Education : Engineering Education – Meeting The Challenges Of Graduates Employability (RCEE 2005), Eden Garden Hotel Johor Bahru, Johor.
 34. Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun, Khairiyah Mohd Yusof, Enhancing the Quality of Teaching and Learning in Higher Education through Problem-Based Learning, 14 – 15 Mac 2006, Proceeding of 3rd International Conference On University Learning and Teaching, Concorde Hotel Shah Alam, Selangor.
 35. Khairiyah Mohd Yusof, Zaidatun Tasir, Syed Ahmad Helmi, A Quest for Quality : An Account of a Transition from Lecturers to Problem-Based Learning, 14 – 15 Mac 2006, Proceeding of 3rd International Conference On University Learning and Teaching, Concorde Hotel Shah Alam, Selangor.
 36. Baharuddin Aris, Mohamad Bilal Ali, Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir, Noor Azean Atan, Development or e-Learning Related to Learning Computer Science, Information Technology and Multimedia: Universiti Malaysia’s Experience, 14 – 15 Mac 2006, Proceeding of 3rd International Conference On University Learning and Teaching, Concorde Hotel Shah Alam, Selangor.
 37. Khairiyah Mohd Yusof, Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun, Syed Ahmad Helmi, Challenges in Implementing Holistic and Authentic Assessment in Problem-based Learning in Universiti Teknologi Malaysia, 16 -19 May 2006, Kuala Lumpur Proceeding of International Conference On Assessment (KLICA), Sunway Lagoon Resort Hotel Putra Jaya, Selangor.
 38. Khairiyah Mohd Yusof, Syed Helmi, Zaki Kamsah, Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun, Inducting First Year Engineering Students into Problem-based Learning, Proceeding of 6th Asia Pacific Conference on Problem-based Learning, 25 – 28 May 2006, Tokyo, Japan.
 39. Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun, Khairiyah Mohd Yusof & Syed Ahmad Helmi Syed Hassan, The Effect of Problem-based Learning towards Students Performance in Authoring Language Subject, Proceeding of 6th Asia Pacific Conference on Problem-based Learning, 25 – 28 May 2006, Tokyo, Japan.
 40. Syed Ahmad Helmi Syed Hassan, Khairiyah Mohd Yusof, Kamaruddin Abdul Hamid, Zaidatun Tasir, & Jamalludin Harun, Integration of E-learning and Problem-based Learning: Extending the Learning Environment to Cyberspace, Proceeding of 6th Asia Pacific Conference on Problem-based Learning, 25 – 28 May 2006, Tokyo, Japan.
 41. Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun & Khairiyah Mohd Yusof, Best Practices of E-learning and Problem-based Learning in Faculty of Education, Universiti Teknologi Malaysia from Students Perspectives, Proceeding of 6th Asia Pacific Conference on Problem-based Learning, 25 – 28 May 2006, Tokyo, Japan.
 42. Shaharuddin Md. Salleh,  Zaidatun Tasir dan Baharuddin Aris, Rekabentuk Simulasi Menerusi WEB (TELEsimula) Bagi Tajuk Telekomunikasi Dalam Pendidikan, Proceeding of Konvensyen Teknologi Pendidikan ke 19, 9-11 September 2006/Awana Porto Malai, Langkawi/Pusat Sumber Pendidikan Negeri Perlis.
 43. Norasyikin bte Mohd. Zaid dan Zaidatun Tasir, Pengunaan Teknik Penyelesaian Masalah (Common Model) Dalam Pembelajaran Pengaturcaraan Komputer Di Peringkat Pengajian Tinggi.  Proceeding of Konvensyen Teknologi Pendidikan ke 19, 9-11 September 2006/Awana Porto Malai, Langkawi/Pusat Sumber Pendidikan Negeri Perlis.
 44. Zaidatun bte Tasir, Jamalludin Harun, Nur Sakinah Mohd Isa dan Norwarni Abdul Manap, Reka Bentuk Laman Web Interaktif Berasaskan Strategi Metakoginitif bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan Empat. Proceeding of Konvensyen Teknologi Pendidikan ke 19, 9-11 September 2006/Awana Porto Malai, Langkawi/Pusat Sumber Pendidikan Negeri Perlis.
 45. Baharuddin Aris, Mohd. Salleh Abu, Mohamad Bilal Ali, Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir, Norah Md Noor & Noor Azean Atan, Applying Andragogy and Enhancing Generic Skills In Technology Supported Learning of Multimedia Software Design Subject.  Proceeding of Konvensyen Teknologi Pendidikan ke 19, 9-11 September 2006/Awana Porto Malai, Langkawi/Pusat Sumber Pendidikan Negeri Perlis.
 46. Kok Boon Shiong, Maizah Hura Ahmad, Baharuddin Aris, Mohamad Bilal Ali, Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir, Learning “Goal Programming” using Multimedia: Design Factors and Students’ Preferences.  Proceeding of Konvensyen Teknologi Pendidikan ke 19, 9-11 September 2006/Awana Porto Malai, Langkawi/Pusat Sumber Pendidikan Negeri Perlis.
 47. Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir, Active Learning through Technology among Undergraduate’s Students at Universiti Teknologi Malaysia.  Proceeding of Konvensyen Teknologi Pendidikan ke 19, 9-11 September 2006/Awana Porto Malai, Langkawi/Pusat Sumber Pendidikan Negeri Perlis.
 48. Zurina Yasak dan Zaidatun Tasir, Keberkesanan Sistem Pembelajaran Laman Web Berasaskan Taksonomi Simpson bagi Kemahiran Mendirisiap Ukur Teodolit (Sweb-Tech).  Proceeding of Konvensyen Teknologi Pendidikan ke 19, 9-11 September 2006/Awana Porto Malai, Langkawi/Pusat Sumber Pendidikan Negeri Perlis.
 49. Zurina Yasak and Zaidatun Tasir, Cara Pelajar Pendidikan Teknik dan Vokasional Mempelajari Kemahiran Teknikal dengan Menggunakan Laman Web (SWEB-Tech), Proceedings of Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknik Dan Vokasional 2006, 9-10 Disember 2006/Hotel Sofitel Palm Resort, Senai, Johor Bahru.
 50. Khairiyah Mohd Yusof, Syed Ahmad Helmi Syed Hassan & Zaidatun Tasir, Inducting First Year Engineering Students into Problem-based Learning, Proceeding of International Problem-based Learning Symposium, 7-9 March 2007, Republic Polytechnic, Singapore.
 51. Khairiyah Mohd. Yusof , Syed Ahmad Helmi Syed Hassan & Zaidatun Tasir, A Problem-based Learning (PBL) Model for Engineering & Technical Courses, Proceeding of 2nd Regional Conference on Engineering Education (RCEE2007), Persada Johor International Convention Centre.
 52. Norasykin Zaid dan Zaidatun Tasir (2007). Penggunaan Teknik Penyelesaian Masalah Dalam Pembangunan Aturcara Komputer Bagi Pelajar Pendidikan. Proceeding of 1st International Malaysian Educational Technology Convention. Sofitel, Johor.
 53. Nurul Syazwani Ismail dan Zaidatun Tasir (2007). Juzclick: Kamus Multimedia Interaktif Berasaskan Web. Proceeding of 1st International Malaysian Educational Technology Convention. Sofitel, Johor.
 54. Siti Nor Rahimah Mohd Nor, Nur Hafiza Ahmad Shukri dan Zaidatun Binti Tasir (2007). Reka Bentuk Dan Pembinaan Personalized Learning Courseware Berasaskan Konsep Objek Pembelajaran Digital Bagi Pembelajaran Animasi Dan Rangkaian Komputer. Proceeding of 1st International Malaysian Educational Technology Convention. Sofitel, Johor.
 55. Ramlah Mailok, Zaidatun Tasir dan Noraffandy Yahya (2007). Pembentukan Kerangka Maklum Balas Mengikut Kesesuaian Pelajar. Proceeding of 1st International Malaysian Educational Technology Convention. Sofitel, Johor.
 56. Sow Lee Sun, Zaidatun Tasir dan Jamalludin Harun (2007). Penghasilan Modul Pembelajaran Berasaskan Teori Beban Kognitif Untuk Subjek Teknologi Maklumat Dan Komunikasi. Proceeding of 1st International Malaysian Educational Technology Convention. Sofitel, Johor.
 57. Lue, L. P. Irene, Baharuddin Aris dan Zaidatun Tasir (2007). Satu Kajian Rintis Tentang Pengesanan Aras Kemahiran Generik Yang Telah Dikuasai Oleh  Pelajar Universiti Dalam Pembelajaran Aktif. Proceeding of 1st International Malaysian Educational Technology Convention. Sofitel, Johor.
 58. Shaharuddin Md Salleh, Zaidatun Tasir dan Baharuddin Aris (2007). Simulasi Menerusi Web: Persepsi Pelajar Terhadap Pembelajaran WWWS. Proceeding of 1st International Malaysian Educational Technology Convention. Sofitel, Johor.
 59. Satu Kajian Rintis Tentang Pengesanan Aras Kemahiran Generik Yang Telah Dikuasai Oleh  Pelajar Universiti Dalam Pembelajaran Aktif, Proceeding of Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan Batu Lintang 2007, 5 – 6 September 2007, Hotel Merdeka Palace, Kuching, Sarawak.
 60. Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun & Norasykin Mohd Zaid. Kajian Terhadap Penggunaan Sistem E-Pembelajaran Sebagai Media Perbincangan Projek Berkumpulan Pelajar.  Proceeding of Simposium Pengajaran dan Pembelajaran UTM 2007, 28 – 29 November 2007, New York Hotel.
 61. Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun, Rasman Alip, Penilaian Perisian Multimedia Bertajuk Pythagoras Theorem Form Two Dari Aspek Reka Bentuk Dan Pencapaian Pelajar, Proceeding of Seminar Pendidikan Sains dan Matematik 2008, 10 – 12 Oktober 2008, Dewan Senat, UTM.
 62. Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun, Nur Wahida Zakaria, Tahap Kemahiran Metakognitif Pelajar dalam Menyelesaikan Masalah Matematik, Proceeding of Seminar Pendidikan Sains dan Matematik 2008, 10 – 12 Oktober 2008, Dewan Senat, UTM.
 63. Noor Azean Atan, Mohd Nihra Haruzuan Mohd Said, Juhazren Junaidi, Shaharuddin Md Salleh & Zaidatun Tasir, The Development Of Computer Programming Learning System Based On Problem Solving Strategy, Proceeding of 4th International Conference On University Learning And Teaching: Transforming Learning and Teaching Towards International Practices (20-21 October 2008), UiTM Shah Alam.
 64. Noor Azean Atan & Zaidatun Tasir, Visualisasi Menerusi Sistem Berasaskan Pendekatan Pembelajaran Situasi Dalam Persekitaran Autentik Dalam Mempelajari Rekabentuk Infrastruktur Rangkaian Komputer Bagi Program Perguruan, Proceeding of 2nd International Malaysian Educational Technology Convention 2008, Kuantan, 4 – 6 November 2008.
 65. Khairiyah Mohd Yusof, Syed Ahmad Helmi Syed Hassan & Zaidatun Tasir, Issues in Implementing Problem-based Learning in Engineering Education, Proceeding of 7th Annual ASEE Global Colloquium on Engineering Education, Cape Town, South Africa, October 19-23, 2008.
 66. Abdul Rahim Hj Salam, Zaidatun Tasir, and Adlina Abdul Samad.   The Usage Of Computer Integrated Classroom (CIC) Technology Tools In The Study Of Interactions Of Knowledge Construction Among Esl Pre-Service Teacher.  Proceeding of Educational Postgraduate Seminar 2008, Unit Latihan, UTM Skudai, 25 – 27 November 2008.
 67. Abdul Rahim Hj Salam, Zaidatun Tasir, and Adlina Abdul Samad.   Analyzing Data Using Transana Software For Interaction In Computer Support Face-To-Face Collaborative Learning (COSOFL) Among ESL Pre-Service Teacher.  Proceeding of Educational Postgraduate Seminar 2008, Unit Latihan, UTM Skudai, 25 – 27 November 2008.
 68. Ong Chiek Pin and Zaidatun bte Tasir, Self-Instructional Teaching Module Based On Cognitive Load Theory. Proceeding of Educational Postgraduate Seminar 2008, Unit Latihan, UTM Skudai, 25 – 27 November 2008.
 69. Kok Boon Shiong, Baharuddin Aris, and Zaidatun Tasir, The Level Of Self-Directed Learning Among Teacher Training Institute Students – An Early Survey.  Proceeding of Educational Postgraduate Seminar 2008, Unit Latihan, UTM Skudai, 25 – 27 November 2008.
 70. Ramlah Mailok, Zaidatun Tasir dan Noraffandy Yahaya, Penjanaan Personalization Feedback Dalam Pembelajaran Berasaskan Web.  Proceeding of Educational Postgraduate Seminar 2008, Unit Latihan , UTM Skudai, 25 – 27 November 2008.
 71. Tiong Leh Ling dan Zaidatun Tasir, Pendekatan Pembelajaran Kemahiran Membaca Menerusi Lagu Dan Muzik Berasaskan Komputer Bagi Murid Tahun Satu.  Proceeding of Educational Postgraduate Seminar 2008, Unit Latihan, UTM Skudai, 25 – 27 November 2008.
 72. Nurul  Syazwani Ismail  dan  Zaidatun Tasir, Kamus Multimedia Interaktif JUZCLICK.  Proceeding of Educational Postgraduate Seminar 2008, Unit Latihan, UTM Skudai, 25 – 27 November 2008.
 73. Lue, L. P. Irene, Zaidatun Tasir, and Baharuddin Aris, Pengesanan Aras Kecerdasan Pelbagai Yang Telah Dikuasai Oleh  Pelajar Tingkatan Enam Dalam Pembelajaran Koperatif.  Satu Kajian Kes.  Proceeding of Educational Postgraduate Seminar 2008, Unit Latihan, UTM Skudai, 25 – 27 November 2008.
 74. Noor Azean Atan & Zaidatun Tasir, Visualization Application Through Computer Network Learning System (V-CONELS) In Authentic Learning Environments For Teachers Programme.   Proceeding of Educational Postgraduate Seminar 2008, Unit Latihan , UTM Skudai, 25 – 27 November 2008
 75. Syed Ardi Bin Syed Yahya Kamal & Zaidatun Tasir, Pembelajaran Masa Depan – Mobile Learning (M-LEARNING) Di Malaysia.  Proceeding of Educational Postgraduate Seminar 2008, Unit Latihan , UTM Skudai, 25 – 27 November 2008.
 76. Nurul Amirah Razali & Zaidatun Tasir, Perisian Konsep Nombor Berasaskan Permainan bagi Kanak-kanak Prasekolah.  Proceeding of Educational Postgraduate Seminar 2008, Unit Latihan, UTM Skudai, 25 – 27 November 2008.
 77. Homa Edalati Fard & Zaidatun Tasir, Factors That Attract University Students In Using Social Networking Sites.  Proceeding of Educational Postgraduate Seminar 2009, UTM Skudai, 18 – 20 November 2009.
 78. Nurul Aini Md Desa & Zaidatun Tasir, Development Of Inquiry-Based Learning Website For Enhancing Scientific Reasoning Skill.  Proceeding of Educational Postgraduate Seminar 2009, UTM Skudai, 18 – 20 November 2009.
 79. Nurbiha A. Shukor, Mohamad Bilal Ali, Zaidatun Tasir, Thermocollaborate: CSCL Website For Learning Thermochemistry.  Proceeding of International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, 8 – 10 March 2010.
 80. Nurbiha A. Shukor & Zaidatun Tasir, Investigating Cognitive Engagement for Online Learning Relevancy.  Proceeding of 3rd international Graduate Conference on Engineering Science and Humanities, UTM Skudai, 2 – 4 November 2010.
 81. Homa Edalati Fard, Azidah Abu Ziden, Zaidatun Tasir, Investigating the Role of Constructivism in Peer Learning.  Proceeding of 3rd international Graduate Conference on Engineering Science and Humanities, UTM Skudai, 2 – 4 November 2010.
 82. Homa Edalati Fard, Zaidatun Tasir, Barterterms: An Implementation of Web-based Peer Learning by Applying the Hybrid ID Model.  Proceeding of Global Learn Asia Pacific 2010 (pp. 1313-1321). AACE, Penang, 17 – 20 May 2010.
 83. Kok Boon Siong, Baharuddin Aris, Zaidatun Tasir, Students’ Learning Path in Adaptive Self-Directed Learning System.  Proceeding of The Globalization and Localization in Computer-Assisted Language Learning (GLoCALL) Conference. AACE, Kota Kinabalu, Sabah, 1 – 3 Dec 2010.
 84. Nurbiha A Shukor, Zaidatun Tasir, A Theoretical Framework for Assessing Students’ Cognitive Engagement through Computer-supported Collaborative Learning.  Proceeding of 2011 3rd International Conference on Machine Learning and Computing (ICMLC 2011), 26-28 February 2011.  (SCOPUS listed).
 85. Homa Edalati Fard, Merza Abbas, Zaidatun Tasir, Integrating Blogging as a Learning Activity in Higher Education. Proceeding of Global Learn Asia Pacific 2011 (pp. 646 – 653). AACE, Melbourne, Australia, 28 March – 1 April 2011.
 86. Nurbiha A Shukor, Zaidatun Tasir, Investigating Students’ Cognitive Engagement in e-learning.  Proceeding of International e-learning 2011 (IEC 2011), Thailand, 13-14 January 2011.
 87. Zaidatun Tasir, Yahya Mohammed Hashem Al-Dheleai, Jamalludin Harun, & Nurbiha A. Shukor, Students Perception towards the Use of Social Networking as an e-learning Platform.  Proceeding of The 10th WSEAS International Conference on EDUCATION and EDUCATIONAL TECHNOLOGY (EDU ’11), Penang, 2 – 6 October 2011.  (SCOPUS listed).
 88. Normah Mulop, Zaidatun Tasir, Khairiyah Mohd Yusof, Preliminary Result of Enhancing The Learning of Thermodynamics Using Visualization In Universiti Teknologi Malaysia.  Proceeding of International Engineering Education Conference 2011, Madinah al-Munawarah, Kingdom of Saudi Arabia, 25-27 December 2011.
 89. Zaidatun Tasir , Farah Alina Ludin, Jamalludin Harun, Nurbiha A. Shukor, Persepsi, Penerimaan Dan Kemahiran Pensyarah Dalam Menggunakan Forum Atas Talian, Proceeding of International Malaysian Educational Technology Convention 2012, 29 – 31 October 2012, Kuala Lumpur.
 90. Nurul Farhana Jumaat & Zaidatun Tasir, A Framework Of Instructors’ Metacognitive Scaffolding In Learning, Proceeding of International Malaysian Educational Technology Convention 2012, 29 – 31 October 2012, Kuala Lumpur.
 91. Hisyamuddin Hashim & Zaidatun Tasir, Learning Management System For Hearing Impaired Students In Learning Science: A Proposed Study, Proceeding of International Malaysian Educational Technology Convention 2012, 29 – 31 October 2012, Kuala Lumpur.

Reports:

 1. Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun, Baharuddin Aris, Khairiyah Mohd Yusof, Syed Ahmad Helmi (2011), Penghasilan Sistem Pengurusan Pembelajaran Berasaskan Masalah bagi Kegunaan Pensyarah IPT: Research Report – IDG Vot : 76521
 2. Baharuddin Aris, Maizah Hura Ahmad, Tiawa Hamid, Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir, Manimegalai Subramaniam and Noraffandy Yahaya (1999), Kesan multimedia berasaskan video/karaoke terhadap prestasi dan sikap pelajar (The effects of using video-based multimedia towards students’ performance and attitudes) :  Research Report and VCD as a tool for learning multiplication tables – RMC Vote 71078
 3. Baharuddin Aris, Mohd. Salleh Abu, Maizah Hura Ahmad, Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir, Manimegalai Subramaniam, Noraffandy Yahaya, Mohd. Nihra Haruzuan Mohammad Said, Norah Md. Noor and Noor Azean Atan (2004), Keberkesanan pembelajaran sifir melalui teknik karaoke menggunakan bahan pembelajaran berbentuk VCD (The effectiveness of learning multiplication using the karaoke technique with the help of learning materials in the form of VCD):  Research Report and VCD as a tool for learning multiplication tables. RMC: Vote 71603
 4. Mohd. Salleh Abu, Baharuddin Aris, Jamalludin Harun, Noraffandy Yahaya & Zaidatun Tasir, Pembangunan Cerdik IT,  The Development of CERdik IT As A Stand-Alone And Interactive Educational Multimedia Courseware In Improving Students’ Performance And Attitudes Towards IT, Research Report and CD-ROM. RMC: Vote 71477
 5. Zaidatun Tasir, Noor Azean Atan, Zaleha Abdullah, Megat Aman Zahiri Megat Zakaria, E-Supervision Dalam Program Latihan Praktik Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Research Report.  RMC: Vote 71902
 6. Rio Sumarni Sharifuddin dan Zaidatun Tasir, Reka Bentuk dan Keberkesanan Perisian Multimedia Interaktif Matematik berasaskan Kecerdasan Pelbagai Pelajar, Research Report, RMC: Vote 71780
 7. Baharuddin Aris, Mohd. Salleh Abu, Maizah Hura Ahmad, Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir, Keberkesanan Pembelajaran Perisian Goal Programming Menggunakan Perisian Rakaman Skrin, Research Report.  RMC: Vote 71923
 8. Tasir, Zaidatun and Aris, Baharuddin and Ali, Mohamad Bilal and Harun, Jamalludin and Md Noor, Norah and Mohd Said, Mohd Nihra Haruzuan (2009) A Survey on Andragogy Principles for Web Based Instruction in Malaysia Higher Education. Project Report. Faculty of Education, Skudai, Johor. (Unpublished), FRGS: Vote 78115.

Modules:     

1997

 1. Introduction to Internet
 2. Microsoft Office 95 : Microsoft Word
 3. Introduction to Microsoft Windows 3.1
 4. Microsoft Office 95 : Microsoft Power Point
 5. Basic HTML : Your Guide to Web Page Publishing

1999

 1. Multimedia Technology
 2. Multimedia in Education
 3. Introduction to Computer
 4. Introduction to Macromedia Authorware 4.0
 5. Microsoft Office 97 : Microsoft Word and Microsoft Excel
 6. Basic Multimedia Software : Adobe Photoshop, Adobe Premiere and Sound Forge

2000

 1. Educational Technology : From Traditional to Current
 2. Macromedia Authorware : Advanced Topics
 3. Design, Development and Evaluation of Instructional Software

Monographs: 

 1. Zaidatun Tasir, Pembangunan Laman Web Berasaskan Strategi Metakognitif bagi Tajuk Ketumpatan Fizik Tingkatan 4. Monograph Penyelidikan, Pusat Pengurusan Penyelidikan, UTM. ISBN 9789673531745, 2008.
 2. Zaidatun Tasir, Pembangunan Laman Web Berasaskan Teori Pembelajaran Dewasa bagi Pembelajaran Topik Pembangunan Multimedia di Kalangan Pelajar Universiti. Monograph Penyelidikan, Pusat Pengurusan Penyelidikan, UTM. ISBN 9789673539079, 2008.
 3. Zaidatun Tasir, Kesediaan Pembelajaran Atas Talian dan Kaitannya dengan Faktor Penggunaan Komputer Di Kalangan Pelajar Sarjana Pendidikan di UTM. Monograph Penyelidikan, Pusat Pengurusan Penyelidikan, UTM. ISBN 9789673538065, 2008.
 4. Zaidatun Tasir, Pembangunan Laman Web Berasaskan Teori Pembelajaran Dewasa bagi Pembelajaran Grafik di Kalangan Pelajar Universiti. Monograph Penyelidikan, Pusat Pengurusan Penyelidikan, UTM. ISBN 9789673538089, 2008.
 5. Zaidatun Tasir, Pembangunan Kamus Multimedia Interaktif Web bagi Pembelajaran Teknologi Multimedia untuk Pelajar Institusi Pengajian Tinggi. Monograph Penyelidikan, Pusat Pengurusan Penyelidikan, UTM. ISBN 9789673538041, 2008.
 6. Zaidatun Tasir, Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Pendekatan Permainan Peringkat Prasekolah bagi Tajuk Konsep Nombor. Monograph Penyelidikan, Pusat Pengurusan Penyelidikan, UTM. ISBN 9789673539062, 2008.
 7. Zaidatun Tasir, Hubungan antara Persepsi Pelajar Terhadap Matematik Dengan Tahap Kemahiran Metakognitif dalam Menyelesaikan Masalah Matematik. Monograph Penyelidikan, Pusat Pengurusan Penyelidikan, UTM. ISBN 9789673538034, 2008.
 8. Zaidatun Tasir. Kajian Keberkesanan Penggunaan Perisian Multimedia Prasekolah Berasaskan Teori Perkembangan Kanak-Kanak Dalam Pembelajaran Matematik. Monograph Penyelidikan, Pusat Pengurusan Penyelidikan, UTM. ISBN 9789673538805, 2008.
 9. Zaidatun Tasir. Pembangunan Laman Web Berasaskan Teori Pembelajaran Dewasa Bagi Pembelajaran Perisian Bahasa Gubahan. Monograph Penyelidikan, Pusat Pengurusan Penyelidikan, UTM. ISBN 9789673538959. 2008.
 10. Zaidatun Tasir. Penghasilan Modul Pembelajaran Berasaskan Teori Beban Kognitif Untuk Subjek Teknologi Maklumat Dan Komunikasi. Monograph Penyelidikan, Pusat Pengurusan Penyelidikan, UTM. ISBN 9789673538966. 2008.
 11. Zaidatun Tasir. Modul Pembelajaran Interaktif Bagi Pembelajaran Grafik Digital Adobe Photoshop Berdasarkan Pendekatan Projek. Monograph Penyelidikan, Pusat Pengurusan Penyedikan, UTM. ISBN 9789673539048. 2008.
 12. Zaidatun Tasir. Penilaian Reka Bentuk Dan Keberkesanan Perisian Multimedia Bertajuk Theorem Phytagoras Form Two. Monograph Penyelidikan, Pusat Pengurusan Penyelidikan, UTM. ISBN 9789673539055. 2008.
 13. Zaidatun Tasir. Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Pendekatan Permainan Peringkat Prasekolah Bagi Tajuk Konsep Nombor. Monograph Penyelidikan, Pusat Pengurusan Penyelidikan, UTM. ISBN 9789673539062. 2008.
 14. Zaidatun Tasir. Pembangunan Laman Web Berasaskan Teori Pembelajaran Dewasa Bagi Pembelajaran Topik Pembangunan Multimedia Di Kalangan Pelajar Ipt. Monograph Penyelidikan, Pusat Pengurusan Penyedikan, UTM. ISBN 9789673539079. 2008.
 15. Zaidatun Tasir. Kajian Terhadap Kaedah Mengajar, Kefahaman Dan Pandangan Guru Terhadap Konsep Sekolah Bestari Di Sebuah Sekolah Di Kulai, Johor. Monograph Penyelidikan, Pusat Pengurusan Penyelidikan, UTM. ISBN 9789673539086. 2008.
 16. Zaidatun Tasir. Kajian Terhadap Pengetahuan Mencari Dan Menilai Maklumat Menerusi Internet Di Kalangan Guru Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Di Sebuah Daerah Di Melaka. Monograph Penyelidikan, Pusat Pengurusan Penyedikan, UTM. ISBN 9789673539093. 2008.
 17. Zaidatun Tasir. Kesediaan, Sokongan Dan Pendekatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam P&P Oleh Guru Di Peringkat Prasekolah. Monograph Penyelidikan, Pusat Pengurusan Penyelidikan, UTM. ISBN 9789673538799. 2008.

Educational Software and Web Design:

 1. Apps 1: Introduction to FLASH
 2. Apps 2: Drawing in FLASH
 3. Apps 3: Creating Animation
 4. Apps 4: Application of Interaction
 5. CERDIk IT (A Stand-Alone And Interactive Educational Multimedia Courseware), RMC Vote: 71477.
 6. Data Communications and Networks, Arizona State University, 1998
 7. Video Shooting Techniques, Arizona State University, 1997.
 8. Web TV (for freshmen level in Arizona State University), 1997
 9. Steps to Gaining Employment (for high school students in Tempe, Arizona), 1998.
 10. MIMCO (Multiple Intelligence Multimedia Courseware), RMC Vote: 71780
 11. Macromedia Authorware 6: Pengenalan Kepada Fungsi dan Pembolehubah (Siri 2) (2002).  CD-ROM to accompany book “Macromedia Authorware 6: Pengenalan Kepada Fungsi dan Pembolehubah (Siri 2)”.  Kuala Lumpur: Venton Publishings.
 12. Macromedia Authorware: Projek Interaktif Aras Tinggi (2002). CD-ROM to accompany book “Macromedia Authorware: Projek Interaktif Aras Tinggi (Siri 3)”.  Kuala Lumpur: Venton Publishings.
 13. Macromedia Dreamweaver MX: Asas Pembangunan Halaman Web (2002). CD-ROM to accompany book “Macromedia Dreamweaver MX: Asas Pembangunan Halaman Web (Siri 1)”.  Kuala Lumpur: Venton Publishings.
 14. Macromedia Dreamweaver MX: Pembangunan Web Dinamik & Interaktif (2002).  CD-ROM to accompany book “Macromedia Dreamweaver MX: Pembangunan Web Dinamik & Interaktif (Siri 2)”.  Kuala Lumpur: Venton Publishings.
 15. Adobe Photoshop 7: Fotografi Digital, Web dan Multimedia (2003). CD-ROM to accompany book “Adobe Photoshop 7: Fotografi Digital, Web dan Multimedia (Siri 2)”. Kuala Lumpur: Venton Publishings.
 16. Multimedia Presentation for Prime Minister Quality Award, 1999.
 17. Panduan Akademik Interaktif, Faculty of Education, UTM, 2003.
 18. Multimedia Menerusi Macromedia Flash MX 2004.  (2004) CD-ROM to accompany book “Multimedia Menerusi Macromedia Flash MX 2004”, Kuala Lumpur: Venton Publishings.