Patriotisme dan Perpaduan – Taklimat Persatuan dan Kelab 2018

Program intervensi patriotisme dan perpaduan perlu dilaksanakan dalam aktiviti kelab dan persatuan secara berterusan bagi meningkatkan kesedaran dan penghayatan pelajar terhadap komponen patriotik dan perpaduan di Malaysia. 

Setiap aktiviti luar kelab dan persatuan perlu menggunakan, menerapkan keseluruhan atau mengubahsuai modul intervensi yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Mahasiswa, KPM.  Justeru itu kelulusan program pelajar di bawah HEP akan mengambilkira  perkara ini untuk kelulusan program pelajar,

 

Slaid Patriotisme dan Perpaduan – Taklimat Kelab dan Persatuan

Modul Intervensi Patriotisme

Modul Intervensi Perpaduan