Teaching Experiences

Session Sem Subject Code Subject Credit Hour Total Student
2017/2018 2 SPPE4612 Asas Pneumatik dan Hidraulik 2 20
2 UHAK1032 Pengenalan Kepada Keusahawanan 2 51
2 MPK2013

/MPPV1303

Perspective and Future in TVE 3 23
2017/2018 1 SPPE1022 Lukisan Kejuruteraan 1 2 5
1 SPPA2001 Pengajaran Mikro (1) 1 6
1 SPPA2001 Pengajaran Mikro (2) 1 6
1 MPPV Internship in TVE 3 2
2016/2017 2 SPPE1022 Lukisan Kejuruteraan 1 2 20
2016/2017 1 SPPA2001 Pengajaran Mikro 1 20
1 SPPE1032 Keselamatan Bengkel 2 3
1 UKQS1071 Sepak Takraw 1 20
2015/2016 2 MPPV1303 Falsafah Dalam PTV 3 10
2 SPPE1022 Lukisan Kejuruteraan 1 2 21
  SPPE1022 Lukisan Kejuruteraan 1 2 22
2 UKQS1071 Sepak Takraw 1 25
2015/2016 1 MPPV1303 Falsafah Dalam PTV 3 10
1 SPPE1022 Lukisan Kejuruteraan 1 (1) 2 19
1 SPPE1022 Lukisan Kejuruteraan 1 (2) 2 19
1 UKQS1071 Sepak Takraw 1 25
1 MPPV1363 Keusahawanan Dalam PTV 3 5
2014/2015 2 MPK2013 Perspektif & Perancangan Masa Hadapan PTV 3 10
2 UKQT1371 Budi Penyayang 1 28
2 SPPE1022 Lukisan Kejuruteraan 1 2 19
2014/2015 1 SPPE4052 Organisasi Dan Pengurusan Bengkel 2 20
1 UKQL3012 UTM dan Khidmat Komuniti 2 28
1 SPPE4612 Asas Pneumatik Dan Hidraulik 2 16
1 MPPV1353 Kelestarian Dalam PTV 3 10
2013/2014 2 SPE4602 Teknologi Pembuatan (1) 2 38
  SPE4602 Teknologi Pembuatan (2) 2 40
2 MPK2013 Perspektif Dan Perancangan Masa Hadapan PTV 3 34
2013/2014 1 UKQL3012 UTM dan Khidmat Komuniti 2 31
1 SPPL3212 Hortikultur Hiasan 2 20
1 MPK2013 Perspektif & Perancang. Masa Hadapan PTV 3 10
1 SPU4202 Projek Sarjana Muda  I 2 6
2012/2013 2 SPL4202 Agroteknologi 2 25
2 SPL4202 Agroteknologi 2 29
2 SPU4204 Projek Sarjana Muda 2 4 5 (14)
2 MPK3043 Evaluation For Competency Based Learning 3 21
2012/2013 1 SPL3412 Aplikasi Komputer Grafik 2 18
1 SPL3412 Aplikasi Komputer Grafik 2 17
1 SPU4202 Projek Sarjana Muda  I 2 5
1 MPK2013 Perspektif & Perancangan Masa Hadapan PTV 3 14
1 SPU4904 Projek Sarjana Muda II 4 5

 

2011/2012 2 SPU4902 Projek Sarjana Muda 1 2 5 (17)
2 SPPE1022 Lukisan Kejuruteraan I    (1) 2 20
2 SPPE1022 Lukisan Kejuruteraan I   (2) 2 21
2 MPK1033 Penyeliaan Dalam PTV 3 21
2 SPA2001 Pengajaran Mikro 1 5
2011/2012 1 SPL4222 Prinsip Pengeluaran Ternakan (1) 2 30
1 SPL3412 Aplikasi Komputer Grafik 2 31
1 SPL4222 Prinsip Pengeluaran Ternakan (2) 2 31
2010/2011 2 SPL3412 Aplikasi Komputer Grafik (1) 2 32
2 SPL3412 Aplikasi Komputer Grafik (2) 2 34
2010/2011 1 SPE4612 Asas Pneumatik Dan Hidraulik 2 19
1 SPL4222 Prinsip Pengeluaran Ternakan (1) 2 42
1 MPK2013 Perspective And Future In TVE 3 51
1 SPL4222 Prinsip Pengeluaran Ternakan (2) 2 25
1 SPE1012 Asas Ketukangan (1) 2 19
1 SPE1012 Asas Ketukangan (2) 2 25
2006/2007 1 SPL3212 Hortikultur Hiasan 2 42
1 SPL4222 Prinsip Pengeluaran Ternakan 2 44
1 SPL4403 Rekacipta (1) 3 71
1 SPL4403 Rekacipta (2) 3 8
2005/2006 2 SPL3412 Aplikasi Komputer Grafik (1) 2 34
2 SPL4202 Agroteknologi (1) 2 34
2 SPL4202 Agroteknologi (2) 2 19
2 SPE 4612 Asas Pneumatik dan Hidraulik 2 47
2 SPL3212 Hortikultur Hiasan 2 34
2 SPL3412 Aplikasi Komputer Grafik (2) 2 32
2005/2006 1 SPH4222 Elektif Pertanian III 2 35
1 SPH4632 Landskap 2 55
1 SPL4632 Aplikasi Komputer Grafik 2 39
1 SPL4222 Prinsip Pengeluaran Ternakan 2 1
2004/2005 1 SPE 4612 Asas Pneumatik dan Hidraulik 2 47
2003/2004 1 SPL1212 Pembiakan dan Pengurusan Tanaman 2 36