Master students

M.Ed. Student

 

Year (Register/

Graduate)

No Name Status Title Type Roles of Supervision
2012 1 MOHD FATHI BIN ADNAN Graduated

 

Penerapan Elemen Kemahiran Generik dalan Pengajaran Guru PTV di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional (SMPKV) di Malaysia Disertation Main Supervisor
2013 2 SHARUL HADFIZRULLAH BIN SHARJUDEEN Graduated

 

The Effect of Using Visualization Courware on Student’s Performance and Confidence in Learning Thermodynamics Disertation Main Supervisor
2015 3 MUHAIMIN BIN ROJI Graduated Kesediaan Keusahawanan Dalam Kalangan Pelajar Sijil Pemasangan Elektrik Di Kolej Komuniti

Negeri Selangor

Master’s Project Main Supervisor
2015 4 MUHAMMAD ZAIM BIN ABDULLAH HASIM

 

Graduated Tahap Kepuasan Peserta Terhadap Kursus Pendek

Di Kolej Komuniti Sabak Bernam

 

Master’s Project Main Supervisor
2015 5 NUR SABRINA CHUA BINTI ABDULLAH Graduated Amalan  Work Based Learning  Dan “Problem  Based Learning  Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Pendawaian Elektrik

 

Master’s Project Main Supervisor
2015 6 NUR FARAHIDA BINTI TAHRIR Graduated Kemahiran Literasi Komputer Dalam Kalangan Pelajar Kursus Teknikal di Kolej Komuniti Wilayah Selangor Master’s Project Main Supervisor
2017 7 NOR SYAKADAH BONTO YUSOP Graduated Keberkesanan Penggunaan Peta Pemikiran i-Think dalam Meningkatkan Kemahiran Berfikir Pelajar Master’s Project Main Supervisor
2014 8 NUR HAMIZAH BINTI RAZALI On-going / hold Profil Personaliti Kerjaya Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 3 Disertation Main Supervisor