Consultations

 1. Area of Study          :  Research / Consultation

                      Level                :  National

                      Title                  :  Concept Research for 31 vocational subjects and 9 technical II   Secondary School subjects  for Publishing

                     Vote                 :  63253

                     Amount            :  RM19,994

                     Period               :  June 2002 to December 2002

                      Vote                 :  63253

 

 1. Area of Study       :  Research Writing

                   Level                   :  National / International

                  Title                     :  The Expectation of the Small Medium Enterprises in Malaysia, Towards Their Employee as a Mean of Improving the Vocational Training  Institutions

                 Period                   :   2007

                Amount                  :  USD2,000 (RM6,500.00) (Seameo-Voctech Grant)

 

 1.   Area of Consultancy       :  Community Service / Service Learning

                        Level               :  State

                        Title                 :  Program Memperkasakan Pendidikan Sains dan  Matematik di DUN Pasir Gudang

                          Year               :  2012

                         Role                :  Committee

                      Partner               :  Office of Ministry of Higher Education

                      Amount             :  RM100,000.00

                      Period                :  2012

 

 1.  Area of Consultancy       :  Community Service / Service Learning

                        Level                 :  State

                       Title                   :  Program Pembuatan Bot Fiberglass di Pengerang

                      Year                    :  2012

                       Role                   :  Committee

                    Partner                 :  Pejabat Setiusaha Kerajaan Negeri Johor

                    Amount                :  RM65,000.00

                     Period                  :  2012-2013

 

 1.    Area of Consultancy        :  Community Service / Service Learning

                        Level                :  State

                      Title                    :  Program Memperkayakan  Pendidikan Sains dan  Matematik bersama Kerajaan Melaka

                      Year                    :  2012

                      Role                    :  Deputy Head

                     Partner                  :  Pejabat Ketua Menteri Melaka

                     Amount                :  RM10,000.00

                     Period                   :  2012

 

 1. Area of Consultancy            :  Education and Training

                        Level                 :  State

                        Title                   :  Rintis Penyelidikan Penanaman Nanas MD2 menggunakan Sistem Fertigasi

                       Year                    :  2013

                       Role                    :  Committee

                      Partner                 :  Malaysia Pineapple Industry Board

                       Amount               :  RM31,000.00

                        Period                 :  2013

 

 1. Area of Consultancy              :  Education and Training

                        Level                   :  National

                        Title                    :  Kursus Peningkatan Ilmu Bidang Robotik, Mekatronik   dan Pneumatik Bagi Pensyarah-pensyarah Kolej Vokasional, Kementerian Pendidikan Malaysia

                        Year                    :  2013

                        Role                    :  Committee

                      Partner                  :  Kementerian Pendidikan Malaysia

                       Amount               :  RM25,000.00

                        Period                 :  2013

 

 1. Area of Consultancy             :  Community Service / Service Learning

                        Level                  :  State

                      Title                      :  Projek Pelestarian, Penghijauan dan Aplikasi EM di   Hutan Bandar, Johor Bahru

                       Year                     :  2013 – 2015

                       Role                      :   Head

                       Partner                 :  Iskandar Region Development Authority (IRDA)

                   Amount                    :  RM45,000.00

                     Period                     :  2013

 

 1.  Area of Consultancy             :  Community Service / Service Learning

                        Level                   :  UTM

                     Title                        :  Program 3K (Kebersihan, Keindahan dan Keceriaan)  Hutan Rekreasi UTM

                     Year                        :  2013

                     Role                        :  Head Consultant

                   Partner                      :  Unit Ekopelancongan, Pejabat Harta Bina, UTM

                   Amount                    :  RM30,000.00

                    Period                      :  2013

 

 1.  Area of Consultancy           :  Community Service / Service Learning

                        Level                   :  UTM

                        Title                     :  Projek Pelandskapan Hutan Rekreasi UTM (Pelajar  separuh masa SPE3212)

                      Year                       :  2013

                     Role                        :  Head Consultant

                     Partner                     :  Unit Ekopelancongan, UTM

                     Amount                   :  RM3,000.00

                      Period                     :  2013

 

 1.  Area of Consultancy             :  Community Service / Service Learning

                        Level                     :  UTM

                       Title                        :  Projek Pelandskapan Hutan Rekreasi   (Pelajar   SPPL3122 – Hortikultur Hiasan)

                        Year                       :  2013

                          Role                     :  Head Consultant

                       Partner                    :  Unit Ekopelancongan, UTM

                        Amount                  :  RM3,000.00

                         Period                    :  2013

 

 1.   Area of Consultancy             :  Education and Training

                        Level                      :  National

                        Title                        :  Outcome based Education Concept for Community  College’s Workshop Program

                        Year                        :  2013

                      Role                          :  Committee / Head of Facilitator

                     Partner                       :  Kementerian Pengajian Tinggi

                     Amount                     :  RM21,000.00

                      Period                       :  2013

 

 1. Area of Consultancy              :  Education and Training

                        Level                      :  National

                       Title                        :  Electronic Product Development SKM Tahap 4 Modul  B05-04-03 (Electronic Equipment Administration)  Bagi Pensyarah –pensyarah Kolej Vokasional,    Kementerian Pendidikan Malaysia

                       Year                        : 2014

                      Role                         : Head Consultant

                     Partner                      : Kementerian Pendidikan Malaysia

                     Amount                    : RM42,000.00

 

 1.  Area of Consultancy             :  Education and Training

                      Level                       :  State / UTM

                      Title                        :  Penyedia Latihan Program Jalinan Pendidikan   Bengkel Asas Rekabentuk CAD

                       Year                       : 2014

                        Role                      : Committee

                       Partner                   : JPTK, Fakulti Pendidikan, UTM and SMK Buluh Kasap

                       Amount                  :  RM8,000.00

 

 1. Area of Consultancy             :  Community Service / Service Learning

                        Level                     :  State

                      Title                         :  Program Muafakat Sejahtera Pasir Gudang

                       Year                        : 2014

                       Role                        : Head Consultant

                     Partner                      : Pejabat Parlimen Pasir Gudang

                      Amount                   : RM25,000.00

 

 1. Area of Consultancy             :  Community Service / Service Learning

                        Level                      :  State

                      Title                         :  Program Persekitaran Lestari Taman Plentong Baru

                       Year                        : 2014

                       Role                        : Head

                      Partner                     : Parlimen Pasir Gudang

                       Amount                   : RM10,000.00

 

 1. Area of Consultancy             :  Community Service / Service Learning

                        Level                      :  National / State

                        Title                       :  Program University Community Engagement (UCE)

                       Year                        : 2014

                      Role                         : Head

                    Partner                       : Kementerian Pendidikan Malaysia

                    Amount                      : RM15,000.00

 

 1. Area of Consultancy              :  Community Service / Service Learning

                        Level                      :  State

                      Title                          :  Program Memperkasakan Pendidikan Sains dan   Matematik di DUN Ledang dan Muar

                      Year                         : 2014

                      Role                         : Head

                     Partner                      : Kementerian Pendidikan Malaysia

                     Amount                     : RM5,000.00

 

 1.  Area of Consultancy              :  Community Service / Service Learning

                        Level                      :  State

                        Title                        :  Profiling Penduduk Bandar Tenggara

                          Year                      :  2014

                        Year                        : 2014

                        Role                        : Head

                       Partner                     : UMNO Bahagian Bandar Tenggara and Ministry of   Education

                      Amount                     : RM 8,000.00

 

 1. Area of Consultancy             :  Community Service / Service Learning

                        Level                       :  State

                         Title                        :  Program Penghijauan Hutan Bandar dan Tasik  Merdeka

                         Year                        : 2012

                         Role                        : Head

                        Partner                     : IRDA and MPJB

                        Amount                   : RM 60,000.00

 

 1.  Area of Consultancy             :  Education and Trainning

                        Level                       :  National

                      Title                           :  Penyediaan Latihan Program Jalinan Pendidikan  Bengkel   Asas Rekabentuk CAD

                       Year                          : 2014

                       Role                          : Committee

                      Partner                       : Pejabat Pendidikan Daerah Segamat

                       Amount                    : RM21,000.00

 

 1.   Area of Consultancy             :  Education and Trainning

                        Level                       :  National

                       Title                         :  Kursus Elektronic Product Development SMK Tahap 4    Modul B05-04-03 (Elektronic Equipment   Adminstration) K2 Bagi Pensyarah-pensyarah Kolej  Vokasional, KPM

                      Year                          : 2014

                      Role                          : Head

                    Partner                        : Kementerian Pelajaran Malaysia

                    Amount                       : RM 32,000.00

 

 1.  Area of Consultancy              :  Community Service/Service Learning

                        Level                        :  State

                        Title                         :  Program Penghijauan 3K Hutan Bandar dan Taman   Merdeka, Johor Bahru

                       Year                          : 2011

                       Role                          : Committee

                      Partner                        : IRDA / Majlis Bandaraya Johor / CGCC

                      Amount                      : RM 50,000.00

 

 1.  Area of Consultancy               :  Community Service/Service Learning

                        Level                        :  State

                        Title                          :  Projek Pembangunan Agropine Tourism, Alur Bukit,   Pekan Nenas

                        Year                          : 2011

                        Role                          : Committee

                       Partner                       : Malaysian Pineapple Industry Board (MPIB)

                       Amount                     : RM 15,000.00

 

 1.  Area of Consultancy             :  Education and Trainning

                        Level                        :  National

                       Title                          :  Projek Program Intervensi Tambahan Opsyen (PITO).

                        Year                         : 2014

                        Role                         : Committee

                       Partner                      : Kementerian Pelajaran Malaysia

                       Amount                    : RM702,400.00

 

 1.   Area of Consultancy           :  Community Service / Service Learning

                        Level                       :  International / National

                        Title                         :  Program Lestari Komuniti Kemboja – UTM

                        Year                         : 2017

                        Role                         : Committee

                      Partner                       : Universiti Teknologi Malaysia / SMA Seri Seremban /  PERKABA / TV3)

                     Amount                      : RM200,000.00 (sponsorship)

 

 1.   Area of Consultancy            :  Community Service / Service Learning

                        Level                       :  State

                         Title                       :  UTMAlumni Community Program with Sekretariet    Rakan Muda  – Desagraphy  2017 (Benut, Pontian)

                       Year                         : 2017

                       Role                         : Committee

                      Partner                      : Universiti Teknologi Malaysia / Juruukur Dr Abd. Majid  / Sekretariet Rakan Muda UTM

                      Amount                    : RM15,000.00 (sponsorship)

 

Total amount of Consultation and Involvement for various project :  RM  1,582,894.00