Integrating Face Recognition, and IOT for Smart Door

Kamal Fahmi Zainal Abidin, Mohd Asyraf Saad, Muhammad Aizu Zuyyin Nazhif Kamaludin, Khairunnabella Che Izham.

Faculty  of Computer Science, UTM, 81310, Skudai, Johor, Malaysia.

Abstrak

Jurnal ini akan menerangkan bagaimana staff UTM dapat mengenal pasti tetamu yang datang tanpa membuka pintu terlebih dahulu. Kebiasaanya, staff UTM akan meminta tetamu mereka mengelurkan kad pengenalan pelajar/ staff sebelum berususan dengan mereka terlebih dahulu. Jadi, dengan adanya teknologi pengesan muka pada pintu, staff UTM akan mudah untuk mengetahui tetamu walaupun tetamu belum buka pintu terlebih dahulu. Kajian mendapati, setelah tetamu berada di hadapan pintu, Pi Kamera akan mengesan bentuk muka mereka terlebih dahulu. Kemudia, Raspberry Pi B+ akan mengesahkan tetamu dengan menggunakan data set di dalam system pangkalan data. Akhirnya, Raspberry Pi akan mendapat pemberitahuan daripada Telegram berkenaan tetamu tersebut

Kata kunci: Raspberry Pi B+, Pi Kamera, Data Set, Telegram.

Pengenalan

Dunia sekarang yang dipangil dunia teknologi, semua negara berlumba-lumba untuk mencipta teknologi yang canggih dan moden. Tambhan pula, sekarang semua maklumat atau pekerjaan banyak mengunakan teknologi tidak kira di dalam mahupun di luar tempat kerja bagi memudahkan kerja tersebut mahupun menjimatkan masa.

Selain itu,manusia sekarang mementingkan perhubungan dan peranti pintar sudah menjadi suatu keperluan yang dikira sebagai penting pada hari ini, justeru ia dapat mengubahsuai hari seseorang yang ada sekarang agar lebih mudah dan menjimatkan tenaga dan masa mereka. Walaupun peranti pintar semakin maju dan berkembang pesat kita jangan ambli mudah terutama bahagian keselamatan dimana kita bercakap mengenai kunci pintu kita. Untuk menukar atau memodenkan apa-apa objek yang sedia ada ia perlu menghapuskan kelemahan yang ada dan menambah fungsi tambahan pada objek tersebut.

Kekurangan utama yang terdapat pada pintu biasa ialah sesiapa sahaja boleh masuk ataupun buka pintu konvensional dangan duplikasikan atau mencuri kunci, ia juga agak mustahil jika kita ingin kawan atau keluarga kita untuk masuk rumah tanpa memerlukan orang di dalam rumah. Oleh itu, bukan sahaja dapat menyelesaikan masalah tersebut bahkan ia dapat mengenalpasti seseorang tersebut. Jadi pada era ini telah datang di mana peranti boleh berinteraksi dengan penggunanaya dan pada masa yang sama memastikan keselamatan rumah mereka.

Konsep utama untuk mereka dan memodelkan akses ini sistem kawalan adalah pengetahuan tentang antaramuka seperti peranti pengkomputeran Pi Raspberry  yang digunakan dan disambungkan dengan pemandu yang berbeza bersama dengan pembangunan aplikasi untuk membangunkan desktop. Kamera yang berkualiti tinggi disambungkan dengan memaparkan menggunakan LCD. Dengan menangkap foto dan pemprosesan melalui pengesanan wajah keluar imej dan menghantar ke Data Set untuk pengesahan.

Satu kajian intensif terhadap platform openvc dan perpusatakaan telah dijalankan untuk menghasilkan kod, yang mana pengiktirafan muka yang betul dan boleh dipercayai dengan penggunaan perkakasan yang baru dan efisien. Ketika dunia sedang berkembang dengan pesat, manusia makin takut akan keselamatan, harta benda, maklumat dan diri mereka sendiri. Dengan model Pintu Pintar, impak yang mendalam dijangkakan pada industri keselamatan dan menjadikan ia berguna pada masa hadapan dalam kehidupan seharian. Model ini akan menjadi salah satu sumbangan yang besar dalam bidang keselamatan rumah ataupun  tempat kerja.

Carta Aliran

Rajah 1: Carta aliran model pintu pintar.

Prototaip

Rajah 2: Raspberry Pi B+ dengan Pi Kamera.

Keputusan

Rajah 3: Nama muncul pada skrin komputer apabila muka disahkan dalam data set.

 

Rajah 4: Gambar dihantar melalui aplikasi Telegram.