Classes

Semester 1 2007/2008

LPN 1323 – Pendidikan Amali Matematik

 

Semester II sesi 2008/2009

SPN2332 Pendidikan Amali Matematik Seksyen 1

SPN2332 Pendidikan Amali Matematik Seksyen 2

 

Semester III sesi 2012/2013

SPN2332 Pendidikan Amali Matematik (SPACE)

 

Semester I sesi 2013/2014

MPS1843 Komputer Dalam Pendidikan Matematik

MPS1053 Pengukuran dan Penilaian Dalam Pendidikan Sains dan Matematik