Research

Penyelidik Utama

Bil. Geran Tajuk Penyelidikan Jumlah

Status

1 Potential Academic Staff (PAS) Pembangunan MyGSP: Sumber Atas Talian Bahan Pengajaran Matematik Berbantukan Perisian Geometer’s Sketchpad (GSP)

 

RM20,000.00 Tamat

1/10/2013 – 30/9/2014

2 FRGS Model Pengajaran Untuk Penjanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Bagi Tiga Komponen Utama Kurikulum Matematik Sekolah RM68,200.00 Sedang berjalan

1/7/2014 – 30/6/2016

3 GUP Tier-2 The Patterns and Behaviours of Mathematical Higher Order Thinking Skills (HOTS) problem solving among secondary school students RM20,000.00 Sedang berjalan

1/5/2015-31/7/2016

4 Geran Penyelidikan MARA Pembangunan Siri Buku Item Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Matematik Bagi Kegunaan Guru Maktab Rendah Sains MARA RM18,500.00 Sedang berjalan

1/11/2015-30/10/2016

 

Penyelidik Bersama

Bil.

Geran Penyelidik utama Tajuk Penyelidikan Jumlah

Status

1 Potential Academic Staff (PAS) Dr. Mohd Hilmi Hamzah The role of explicit phonetic instruction in pronunciation teaching in ESL settings: The case of interdental sounds and Malay learners of English RM20,000.00 Tamat
2 UTM R&D Fund Dr. Johari Surif UTM SPACES : Pembangunan UTM SPACES Bagi Menyokong Keberkesanan Pembelajaran Berpusatkan Pelajar RM32,000.00 Aktif
3 Tier 1 PM Dr Zaleha Ismail A Framework For Assessing Probabilistic Reasoning Among Secondary Students RM25,000.00 Aktif
4 Tier 1 Dr. Nor Hasniza Ibrahim Pembangunan Model Refleksi Befokuskan Pengetahuan Pedagogi Kandungan Secara Kolaborasi Dalam Kalangan Pendidik Sains dan Teknologi Peringkat IPTA RM23,000.00 Aktif
5 DPP Dr. Johari Surif Designing 21st Century Learning Spaces RM20,000.00 Aktif
6 FRGS Pn. Marlina Ali Physics Problem Solving From Metacognitive Perspective RM68,200.00 Aktif
7 GUP Tier-2 Pn. Marlina Ali Membentuk kemahiran penyelesaian masalah dari perspektif metakognitif menggunakan pembelajaran melalui web. RM20,000.00 Aktif
8 FRGS PM Dr. Abdul Halim Abdul Raof MyDialek: Development of a phonological model and an audio-visual speech corpus of Malay dialects in Malaysia RM68,200.00 Aktif
9 FRGS Dr. Noor Dayana Abd Halim Framework For Meaningful Interaction in Social Learning Environment RM69,200.00 Aktif
10 FRGS Dr. Nurbiha A. Shukor An Integrated Peer Instruction Model to reduce Cognitive Load in Social Media Learning RM60,200.00 Aktif
11 FRGS – Pengurusan Banjir Dr. Johari Surif Pembangunan Insan dan Pengurusan Trauma Mangsa Banjir di Pusat Pemindahan RM58,680.00 Tamat
12 FRGS Dr. Nor Hasniza Ibrahim Pembinaan dan Pengujian Model Penerapan Al Quran Bagi Pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik

 

RM95,500.00 Aktif
13 GUP Tier-2  

Dr. Corrienna Abdul Talib

 

Developing Green and Microscale Experiments to Enhance 21 Century Science, Matematics, Engineering and Mathematics (STEM) Education in Malaysia RM20,000.00 Aktif
14 UTM R&D Fund Dr. Norasykin Mohd Zaid Scaffolding Framework in Communication Process of Learning Using BLOSSOMS RM30,000.00 Aktif
15 UTM R&D Fund Dr. Noor Dayana Abd Halim Collaborative Strategy In Learning Chemistry Through Blossom RM30,000.00 Aktif
16 Dana Pembangunan Pengajaran (DPP) Dr. Nor Hasniza Ibrahim Piawaian Strategi Service Learning Berfokuskan Displin Dalam Academia Baru

 

RM15,000.00 Aktif
17 Dana Pembangunan Pengajaran (DPP) Dr. Adibah Abdul Latif Modul Sukarelawan Bagi Pembelajaran Pelajar Sekolah Dalam Hospital

 

RM15,000.00 Aktif
18 GUP Tier-2  

 

Dr. Dayana Farzeeha Ali

 

 

Designing Augmented Reality Learning Environment to Enhance Visualization Skills Among Engineering Student with Different Learning Style RM20,000.00 Aktif