Master students

Semester I Sesi 2016/ 2017

Sarjana Pendidikan Matematik (Kerja Kursus Sepenuhnya)

Bil Nama Tajuk tesis
1 Raja Haffizah Soffia Bt Raja Hussin Kesediaan Guru Melaksanakan Pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan Dan Matematik (Stem) Bagi Aspek Kognitif, Afektif Dan Tingkah Laku
2 Nooraini Binti Abdul Rahim Kesediaan Guru Matematik Sekolah Menengah Dalam Melaksanakan Proses Pembelajaran Dan Pengajaran

Abad Ke-21

3  

Siti Zulaiha Binti Abd Rahim

 

Strategi Penyelesaian Masalah Matematik Bukan Rutin Merentas Kepelbagaian Kecerdasan
4  

Nurafiqah Binti Abd Rauf

*Penerima anugerah hadiah akademik dari SPS

Tingkah Laku Dan Proses Menjawab Soalan Penyelesaian Masalah Matematik Bukan Rutin Merentas Kecerdasan Pelbagai
5 Nurul Fatehah Nasaruddin Meningkatkan Keupayaan Penyelesaian Masalah Matematik Dengan Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Koperatif Jigsaw Dalam Kalangan Murid Tahun 5
6 Nur Hasanah Binti Hamzah Aktiviti Pembelajaran Matematik Tingkatan Satu Dan Tingkatan Dua Berasaskan Peta Pemikiran
7 Yeow Lih Wen Mathematical Problem Solving Skills among Students from Sciences and Art Educational Background


Sarjana Pendidikan Matematik (Penyelidikan Sepenuhnya)

Bil Nama Tajuk Tesis
1 Nur Liyana Zainal Abidin Keberkesanan Kaedah Blok Pemikiran untuk Meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Dalam Pembelajaran Pecahan


Semester II Sesi 2015/2016

Bil Nama Tajuk tesis
1 Nooramira Rozali Strategi Penyelesaian Masalah Matematik Bukan Rutin Merentas Tret Personaliti
2 Rozeela Zakaria Tahap Kecerdasan Emosi Merentas Tahap Keupayaan Penyelesaian Masalah Matematik Bukan Rutin
3 Fatin Hazurah Mohd Noh

*Penerima anugerah hadiah akademik dari SPS

Tahap Pemikiran Geometri Pelajar sekolah Rendah


Semester I Sesi 2015/2016

Bil Nama Tajuk tesis
1 Mohammad Firros Rosool Gani Meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Pelajar Dalam Matematik Melalui Kaedah Pembelajaran Luar Bilik Darjah (PLBD)
2 Jackie Chieng Chang Kiong Assisting Mathematics Teachers Using Geometer’s Sketchpad (GSP) Through The Development of GSP Web-Based System
3 Nurul Husna Johari Tahap Keupayaan dan Kreativiti Pelajar Menyelesaikan Masalah Matematik Bukan Rutin
4 Nor Nabila Sujak

*Penerima anugerah hadiah akademik dari SPS

Mathematical Competencies Among Engineering Students Through Service Learning Program
5 Sharifah Nurarfah S. Abd Rahman

*Penerima anugerah hadiah akademik dari SPS dan Anugerah Alumni di Konvokesyen UTM ke-56

Kemahiran Metakognitif Pelajar Terhadap Penyelesaian Masalah Matematik Bukan Rutin
6 Umi Hanim Maheran Tahap Pemikiran Statistik Pelajar Tingkatan Empat di Daerah Ledang
7 Nik Masni Zawati Nik Mat Sabri Mathematical Competencies Among Engineering Students Through Service Learning Program
8 Syafiqah Mohd Hairon Pola Tingkahlaku Pelajar Semasa Menyelesaikan Masalah Matematik Dalam Pentaksiran Programme For International Student Assessment (PISA)
9 Surya’Ain Ahmed Tingkahlaku Metakognitif Pelajar Semasa Menyelesaikan Masalah Matematik Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3)


Semester II Sesi 2014/2015

Bil Nama Tajuk tesis
1 Rohaiju Baharuddin Tahap Keyakinan dan Kesan Penggunaan Kaedah Koperatif Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Terhadap Guru-Guru di Sekolah Rendah
2 Siti Azeana Zulkifli Kesediaan Guru Menerapkan Kemahiran Berfikir (KBAT) Dalam Penyelesaian Masalah Matematik
3 Saidatul Akmal Awang Ali

*Penerima anugerah hadiah akademik dari SPS

Tahap Pengetahuan dan Amalan Guru Matematik Sekolah Menengah Terhadap Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
4 Yogeswari a/p Velmurugan Factors That Influence Upper Secondary Student’s Mathematics Achievement
5 Siti Safuraa Fadil Pola Penyelesaian Masalah Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Matematik Dalam Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3)
6 Syafi’Atikah Yusof Penyelesaian Masalah Matematik Bukan Rutin Dalam Kalangan pelajar Tingkatan Dua Merentas Kepelbagaian Kecerdasan


Semester II Sesi 2013/2014

Bil Nama Tajuk Tesis
1 Umaathevi a/p Krishnan Visualization Approach in Solving Mathematical Word Problems
2 Saraswathy a/p Kandasamy “Mengenalpasti Pola” Sebagai Strategi Dalam Penyelesaian Masalah Matematik