Select Page

Buku Panduan Keselamatan Kebakaran UTM diterbikan pada tahun 2022 inisiatif Pejabat Persekitaran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UTM untuk dijadikan sebagai salah satu rujukan kepada warga UTM dalam melaksanakan aktiviti yang melibatkan kebakaran dalam keadaan yang selamat. Buku ini merupakan hasil usaha bersama penulis dari kalangan warga UTM yang terlibat secara langsung dalam aktiviti pekerjaan di UTM. Buku ini mengandungi 13 bab kesiapsagaan kebakaran dan diberikan secara percuma kepada semua PTJ di UTM. Semoga buku ini memberikan manfaat kepada semua.

Buku Panduan Keselamatan Kebakaran UTM 2022

Perjumpaan bersama Datuk NC UTM

Hebahan Buku Panduan Sewaktu Perjumpaan NC UTM Januari 2022